Tags

, , , , , ,

Missa (1)

Qui bene praesunt presbýteri, dúplici honore digni habeántur, máxime qui laborant in verbo et doctrina.
„Kapłani, którzy dobrze rządzą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i nauce” (1 Tm 5, 17).

Mówimy o sprawach wiary katolickiej w kontekście aktualnego zamętu powszechnego. Samokształcenie (Biblioteka ’58!) jest konieczne.
Jednakowoż, jednakowoż… Tylko w sytuacjach granicznych możemy zostać sam na sam z Biblioteką ’58. Niemniej ważne jest bowiem wyszukiwanie kapłanów, którzy codziennie celebrują Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim, sprawują tradycyjne Sakramenty i którzy klarownie nauczają niezmutowanej doktryny katolickiej – całego, nieuszczuplonego i niezdeformowanego depozytu wiary, który Kościół Katolicki wiernie przekazywał przez wieki.
Kapłaństwo – z ustanowienia Jezusa Chrystusa – należy konstytutywnie i niedyspensowalnie do struktury Kościoła Katolickiego. Sakrament Kapłaństwa ustanowił Pan Jezus na Ostatniej Wieczerzy.
Niech nam się nie wydaje, że możemy jako katolicy obejść się bez kapłanów – bez takich kapłanów, którzy codziennie celebrują Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim, sprawują tradycyjne Sakramenty i którzy klarownie nauczają niezmutowanej doktryny katolickiej – całego, nieuszczuplonego i niezdeformowanego depozytu wiary, który Kościół Katolicki wiernie przekazywał przez wieki. Takich kapłanów musimy wpisać jako rzymscy katolicy w naszą codzienność zwyczajną. W czasach zamętu powszechnego może na Mszę Świętą i do spowiedzi trzeba będzie dojeżdżać 100 kilometrów. Błogosławiony trud!
I nie pozwólmy, aby z tych kapłanów czyniono lokajów tych czy innych grup interesów – jawnych, czy półtajnych, czy ukrytych… Nieszczerość jest wrogiem Kościoła i wiary katolickiej. A autorytet kapłana katolickiego rodzi się z upoważnienia Chrystusa i z wierności Chrystusowi – nie gdzie indziej.
Rzymski katolik te sprawy rozumie, bo tu się rozgrywają losy Kościoła Katolickiego, katolickiej wiary i sprawa zbawienia dusz – także w czasach zamętu powszechnego.
Tylko sygnalizujemy kwestię – jedną ze strategicznych.
Lojalna przestroga: Kto atakuje kapłanów wiernych, musi liczyć się z karą Bożą. Historia to potwierdza aż nazbyt wyraźnie, w przypadkach licznych. Bóg mówi: „Nie dotykajcie moich pomazańców i prorokom moim nie czyńcie krzywdy!” (1 Krn 16, 22). „Kapłani, którzy dobrze rządzą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i nauce” (1 Tm 5, 17). Żeby nie było, że nikt nas nie ostrzegał w tej kwestii.
Rzymski katolik tak widzi kapłaństwo katolickie, jak je widział przez wieki Kościół Katolicki. W czasach niedomiaru pasterskiej służby módlmy się, aby przybywało kapłanów. Katolickich de facto.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube