Missa (9)

Mementote praepositorum vestrorum, qui vobis locuti sunt verbum Dei; quorum intuentes exitum conversationis, imitamini fidem.
„Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę!” (Hbr 13, 7).

Słowo szacunku należy wypowiedzieć o zmarłych Kapłanach, którzy
do śmierci pozostali wierni złożonej przysiędze antymodernistycznej.
O nich na razie nie pisze się książek.

Requiescant in pace.

Napisy w języku polskim: jeśli nie pojawią się automatycznie – po rozpoczęciu odtwarzania, w prawym dolnym rogu klikamy na czwartą ikonkę od prawej.

treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus