Misericordiae Domini, quia non sumus consumpti;
quia non defecerunt miserationes eius.
Novi diluculo, multa est fides tua.
„Nie wyczerpała się litość Pana,

miłość nie zgasła.
Odnawia się ona co rano:
ogromna Twa wierność” (Lm 3, 22-23).

Fides ex auditu – „Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10, 17). Fundamentem wiary jest Objawienie Boże, którego źródłami są Pismo święte i Tradycja→, rozumiane tak, jak je przez wieki rozumiał Kościół.
Aspekt pozytywny: są znaki wskazujące na to, że odrodzenie Tradycji wymknęło się spod kontroli. Już niejedna dusza zakosztowała wolności, jaką przynosi wiara katolicka – wiara niezmutowana, ta, którą Kościół Katolicki głosił niezmiennie przez wieki.
Czy ostatecznie nie wydają się nam groteskowe te działania, które mają na celu przetransformowanie wiary katolickiej w nową religię – new religion? Czyż ludzie mający takie ambicje i projekty nie biorą pod uwagę faktu istnienia Pana Boga? Pan Bóg nie zniknął. Pan Bóg JEST. Nie jest to teoretyczna opinijka religioznawcy. Jest to obiektywna prawda. Pan Bóg JEST.
Pan Jezus mówi: „A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18, 7-8). Niechże się dusza utrapiona konfuzją powszechną pocieszy i wzmocni tymi Chrystusowymi słowami!
Mówi Zbawiciel: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20). Słowo prawdy.
Nie do wilków w owczej skórze należy ostatnie słowo. Nie do antykościoła należy ostatnie słowo. Do Pana Boga należy ostatnie słowo. Nie jest to teoretyczna opinijka religioznawcy. Jest to obiektywna prawda.
Zakręt jest niebezpieczny. Przyspieszenie. Wielu może wypaść. Wypada. Antykościół coraz bardziej nachalny. Wielu nie widzi. Jeszcze nie widzą. Czegóż by jeszcze chcieli? Jawnych pieczątek? Deklaracji oficjalnych? Jeszcze bardziej oficjalnych?
Stopniowo odradza się katolicka Tradycja. Fakt. Po latach niewoli niejedna dusza wraca do prawdziwej wiary. Są znaki wskazujące na to, że odrodzenie Tradycji wymknęło się spod kontroli.
Wśród ostatnich wypowiedzi duchowieństwa, znalazł się i taki głos: „Agencje i agentury nie wytrzymują. Komsomolcy wszystkich lóż nie odpuszczają. Ujawnia się chęć ośmieszenia środowisk tradycyjnych, ich ścisła kontrola oraz inwigilacja tychże środowisk, jako jedynej poważnej niszy dla Polaków”.
Jest jeszcze Bóg na niebie. Zachowanie wiary katolickiej w czasach konfuzji powszechnej jest możliwe.
Są znaki wskazujące na to, że odrodzenie Tradycji wymknęło się spod kontroli. Po latach niewoli niejedna dusza wraca do prawdziwej wiary.
Bogu niech będą dzięki!


Ecclesia ibi est, ubi fides vera est.
(S. Hieronymus, Ecclesiae Doctor)

Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara.
(Św. Hieronim, Doktor Kościoła)


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube