Tags

, , , , , ,

0524-maryja_1

24 maja Rodzina Salezjańska obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych – Auxilium Christianorum. W tym roku, z racji wymogów kalendarza liturgicznego, uroczystość jest przesunięta na 25 maja.
Św. Jan Bosko, uzasadniając ten maryjny tytuł, pisał:
„Tytuł «Wspomożenie chrześcijan», przypisywany Czcigodnej Matce Zbawiciela, nie jest rzeczą nową w Kościele Chrystusa, ale w tych ostatnich czasach zaczęto go używać w stosunku do Błogosławionej Dziewicy ze specjalnego względu. Obecnie do wzywania Maryi nie zmuszają nas sprawy prywatne, lecz bardzo ważne niebezpieczeństwa zagrażające wszystkim wiernym. Obecnie sam Kościół katolicki stał się przedmiotem ataków. Atakuje się jego prace, jego święte instytucje, jego głowę, jego naukę i karność. Kościół katolicki jest atakowany jako ostoja prawdy i nauczyciel wszystkich wiernych.
Dlatego, aby wyprosić od Boga szczególną pomoc w tych czasach, wszyscy katolicy na całym świecie uciekają się do Maryi jako wspólnej Matki, specjalnej Wspomożycielki rządzących i narodów katolickich.
Z całą słusznością twierdzimy, że Bóg Maryję ustanowił «Wspomożeniem chrześcijan» i że Ona zawsze okazywała się taką w nieszczęściach publicznych, szczególnie wobec ludów cierpiących i walczących za wiarę” (Meraviglie della Madre di Dio invocata sotto il titolo di Maria Ausiliatrice).

Świadomi postępującego destrukcyjnego procesu niszczenia wiary i obyczajów katolickich, co prowadzi do degeneracji społeczeństw, wzywajmy często i z ufnością pomocy naszej Matki i Królowej:

Maryjo Wspomożenie wiernych, módl się za nami.

A lepiej w języku Kościoła:

María Auxilium Christianorum, ora pro nobis.

audio1

Zgromadzenie Salezjańskie, założone przez św. Jana Bosko, jako fundamentalny cel posiada, za przykładem Założyciela, krzewienie i obronę wiary katolickiej – jedynej prawdziwej wiary, czyli jedynej wiary dającej zbawienie duszy. To jest wpisanie się w istotny nurt życia i misji Kościoła, realizowanej na chwałę Bożą (ad maiorem Dei gloriam) i dla zbawienia dusz (ad salutem animarum).

stickler

Cenny głos hierarchy salezjanina umieszcza się w tej przepięknej perspektywie obrony i krzewienia wiary.
Kardynał Alfons Maria Stickler SDB 9 maja 1995 wygłosił w Nowym Jorku wykład w obronie tradycyjnej Mszy Świętej. Głos godny kardynała.
Niechże to słowo idzie w Polskę i w środowiska polonijne szeroko!

Tekst wykładu→


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube