Tags

,

+ M

Katolicka szkoła trwa!
Rzymski katolik kształci się. Rzymski katolik robi postępy – rok po roku i krok po kroku.
Przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego uczymy się pilnie stosownych śpiewów Kościoła.
Najpierw wypada sobie dokładnie przyswoić teksty, najlepiej na pamięć, ucząc się od razu poprawnego akcentowania.
Dla łatwiejszego zrozumienia tekstów możemy posłużyć się zatwierdzonymi przekładami.

Pomocne do nauki będą nam trzy formy przekazu:

– TEKSTY (z zaznaczonymi akcentami)
– AUDIO (recytacja)
– VIDEO (śpiew).

Zapraszam do nauki pilnej rzymskich katolików płci obojga!


Hymn do Ducha Świętego
Veni Creator (O Stworzycielu Duchu przyjdź)

Veni Creátor Spíritus,
mentes tuórum vísita,
imple supérna grátia,
quæ tu creásti péctora.

Qui díceris Paráclitus,
Altíssimi donum Dei,
fons vivus, ignis cáritas,
et spiritális únctio.

Tu septifórmis múnere,
dígitus patérnæ déxteræ,
tu rite promíssum Patris
sermóne ditans gúttura.

Accénde lumen sénsibus,
infúnde amórem córdibus,
infirma nostri córporis
virtúte firmans pérpeti.

Hostem repéllas lóngius
pacémque dones prótinus;
ductóre sic te prǽvio
vitémus omne nóxium.

Per Te sciámus da Patrem
noscámus atque Fílium,
teque utriúsque Spíritum
credámus omni témpore.

Deo Patri sit glória,
et Fílio, qui a mórtuis
surréxit, ac Paráclito,
in sæculórum sǽcula.

Amen.

Véni Sáncte Spíritus, réple tuórum córda fidélium, et túi amóris in éis ígnem accénde.
V. Emítte Spíritum túum et creabúntur;
R. Et renovábis fáciem térrae.
Oremus:
Déus, qui córda fidélium Sáncti Spíritus illustratióne docuísti: da nóbis in eódem Spíritu récta sápere, et de éius sémper consolatióne gaudére. Per Chrístum Dóminum nóstrum. Amen.

AUDIO:
audio1

VIDEO:


Sekwencja do Ducha Świętego
Veni Sancte Spiritus (Przybądź, Duchu Święty)

Veni, Sancte Spíritus,
et emítte cǽlitus
lucis túæ rádium.

Veni, pater páuperum,
veni, dator múnerum,
veni, lumen córdium.

Consolátor óptime,
dulcis hóspes ánimæ,
dulce refrigérium.

In labóre réquies,
in æstu tempéries,
in fletu solácium.

O lux beatíssima,
reple cordis íntima
tuórum fidélium.

Sine tuo númine,
nihil est in hómine,
nihil est innóxium.

Lava quod est sórdidum,
riga quod est áridum,
sana quod est sáucium.

Flecte quod est rígidum,
fove quod est frígidum,
rege quod est dévium.

Da túis fidélibus,
in te confidéntibus,
sácrum septenárium.

Da virtútis méritum,
da salútis éxitum,
da perénne gáudium.

Amen. Alleluia.

AUDIO:
audio1

VIDEO:


Często wzywajmy Ducha Świętego wezwaniem najprostszym:
Veni Sancte Spiritus!
audio1


Życzliwie przypominam, że do naszej dyspozycji pozostają materiały, które mogą stanowić dobry początek umiłowania języka Kościoła oraz gorliwego nabywania kompetencji w posługiwaniu się nim, zwłaszcza w modlitwie:

LINGUA LATINA→

DICTA→

Katolik kształci się chętnie.
Katolik robi postępy – rok po roku i krok po kroku.
Kształcą się Polacy w kraju i za granicą.
Katolicka szkoła trwa!


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube