0524-maryja_1 Niech nie upłynie ani jeden dzień,
w którym byśmy z CAŁKOWITYM ZAUFANIEM
nie zwrócili się do Matki Bożej.

Módlmy się→