Wielki Czwartek jest pamiątką ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa i Sakramentu Eucharystii. Przy tej uroczystej okazji proponuję trzy wątki tematyczne.

Komunia Święta niewiasty

Ciągle o Najświętszym Sakramencie – kilka motywów:
czytajmy TUTAJ→

Uniżenie przed Bogiem centralną kwestią kultury.
Książka napisana z intencją obrony postawy klęczącej,
zwłaszcza przy przyjmowaniu Komunii Świętej
– opracowanie do naszej dyspozycji:
czytajmy TUTAJ→

Wywiad

Upadnij na kolana… O czci Najświętszego Sakramentu
– wywiad dla portalu PCh24.pl:
czytajmy TUTAJ→

Moim konfratrom – Czcigodnym Kapłanom – dedykuję dzisiaj szczególnie ten fragment wywiadu:
„Za każdym razem, gdy rozdaję Komunię Świętą, pozostają na patenie partykuły. Rezygnacja z używania paten, z jaką tu i ówdzie mamy do czynienia, jest zakorzeniona w praprzyczynie, jaką jest osłabienie bądź utrata wiary w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Trzeba to naprawiać.
Pięknym znakiem wiary i kapłańskiej wrażliwości będzie między innymi: celebrowanie w zgodności z księgami liturgicznymi, piękno liturgicznych strojów, tradycyjny repertuar śpiewów, uszanowanie świętej przestrzeni prezbiterium, przykrywanie balasek białym obrusem na czas rozdawania Komunii Świętej, sposób rozdawania Komunii Świętej, sposób dokonywania puryfikacji, troska o Tabernaculum, odpowiednio zabezpieczone miejsce przechowywania kluczyka od Tabernaculum, pokorne i pełne delikatności traktowanie świętych konsekrowanych Postaci Eucharystycznych”.

Dziękuję Czytelnikom, którzy modlą się za kapłanów i nadal o taką modlitwę proszę.
Dziękuję wszystkim, którzy nie tracąc czasu na udowadnianie, że gorsze jest lepsze (co może odnosić się do wielu aspektów życia Kościoła), starają się docierać do diagnozy uczciwej i ukazywać katolickie środki zaradcze zakorzenione w Piśmie Świętym i Tradycji. To jest najszlachetniejszy nurt współpracy z kapłanami – obrona katolickiej niezmutowanej wiary – jedynej wiary dającej zbawienie duszy. I obrona czci Najświętszego Sakramentu. Zadania zaszczytne i naglące!

Dziecko się modli

„Na moje życie – mówi Pan – przede Mną klęknie wszelkie kolano.
a każdy język wielbić będzie Boga” (Rz 14, 11).
„Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci,
nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko,
ten jest największy w królestwie niebieskim” (Mt 18, 3-4).