Apologia postawy klęczącej

Uniżenie przed Bogiem centralną kwestią kultury

Jednoznacznie afirmatywna apologia postawy klęczącej, zwłaszcza przy przyjmowaniu Komunii Świętej. Nawiązuje m.in. do wskazań Kard. J. Ratzingera / Benedykta XVI oraz do tysiącletniej kultury przyjmowania Komunii Świętej w naszej Ojczyźnie.
Opracowanie uczyniło już wiele dobra w Polsce i w środowiskach polonijnych!
Cenny wstęp ks. Leopolda Powierży CSMA.

   Książka zawiera nieco rozszerzony tekst wykładu, jaki wygłosiłem 4 października 2012 roku w Krakowie.

.

   Ks. Jacek Bałemba SDB, Uniżenie przed Bogiem centralną kwestią kultury. Przemilczany aspekt pontyfikatu Benedykta XVI, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2012, s. 80, ISBN 978-83-86535-57-6, cena 15.00 zł.

 

   Zamówienia – także indywidualne – można składać w Wydawnictwie św. Tomasza z Akwinu:

   02-764 Warszawa, ul. Egejska 5/24, tel. 22 651 88 17 albo 601 519 847, e-mail: stanislaw@krajski.com.pl

 

Książkę możemy także nabywać tutaj:

.

* Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu

.


„Bo kto gardzi uniżeniem, nie może dostąpić zbawienia”
(św. Beda Czcigodny)


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube