Apologia postawy klęczącej

Uniżenie przed Bogiem centralną kwestią kultury

Uniżenie przed Bogiem centralną kwestią kultury

Jednoznacznie afirmatywna apologia postawy klęczącej, zwłaszcza przy przyjmowaniu Komunii Świętej. Nawiązuje m.in. do wskazań Kard. J. Ratzingera / Benedykta XVI oraz do tysiącletniej kultury przyjmowania Komunii Świętej w naszej Ojczyźnie.
Opracowanie uczyniło już wiele dobra w Polsce i w środowiskach polonijnych!
Cenny wstęp ks. Leopolda Powierży CSMA.

   Książka zawiera nieco rozszerzony tekst wykładu, jaki wygłosiłem 4 października 2012 roku w Krakowie.

.

   Ks. Jacek Bałemba SDB, Uniżenie przed Bogiem centralną kwestią kultury. Przemilczany aspekt pontyfikatu Benedykta XVI, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2012, s. 80, ISBN 978-83-86535-57-6, cena 15.00 zł.

 

   Zamówienia – także indywidualne – można składać w Wydawnictwie św. Tomasza z Akwinu:

   02-764 Warszawa, ul. Egejska 5/24, tel. 22 651 88 17 albo 601 519 847, e-mail: stanislaw@krajski.com.pl

 

Książkę możemy także nabywać tutaj:

.

* Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu

– – –

„Bo kto gardzi uniżeniem, nie może dostąpić zbawienia”
(św. Beda Czcigodny)