Konfesjonał

Pan Jezus woła i przynagla: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1, 15).

Nawrócenie konkretyzuje się w odprawieniu dobrej, szczerej spowiedzi.

Uczyliśmy się w dzieciństwie: „Przynajmniej raz w roku spowiadać się, a w czasie wielkanocnym Komunię Świętą przyjmować” (z przykazań kościelnych).

Pięć warunków dobrej spowiedzi

  1. Rachunek sumienia.
  2. Żal za grzechy.
  3. Mocne postanowienie poprawy.
  4. Wyznanie grzechów czyli szczera spowiedź.
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

W ramach przygotowania do przedświątecznej spowiedzi możemy skorzystać (i polecić innym!) z materiałów dotyczących Sakramentu Pokuty.

Materiały tekstowe, AUDIO i VIDEO dostępne są TUTAJ

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości,
jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie, grzesznemu,
do poprawy dążącemu.
.