Tags

, , , , , ,

Konfesjonał

Pan Jezus woła i przynagla: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1, 15).
Nawrócenie konkretyzuje się w odprawieniu dobrej, szczerej spowiedzi.
Uczyliśmy się w dzieciństwie: „Przynajmniej raz w roku spowiadać się, a w czasie wielkanocnym Komunię Świętą przyjmować” (z przykazań kościelnych).
Św. Teresa z Avili wołała do kapłanów: „Kaznodzieje moi, prawcie kazania, a prawcie je przeciw niegodnym spowiedziom, albowiem wskutek złych spowiedzi więcej niż połowa chrześcijan idzie na potępienie”.

Pięć warunków dobrej spowiedzi

    1. Rachunek sumienia.
    2. Żal za grzechy.
    3. Mocne postanowienie poprawy.
    4. Wyznanie grzechów, czyli szczera spowiedź.
    5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

W ramach przygotowania do przedświątecznej spowiedzi możemy polecić innym i sami skorzystać z materiałów dotyczących Sakramentu Pokuty:

Spowiedź tutaj

Książka pomocna tutaj

Inne materiały tekstowe, audio i video dostępne są tutaj


Akt żalu

Ach, żałuję za me złości,
jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie, grzesznemu,
do poprawy dążącemu.

„W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 20).


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube