Tags

, , , , ,

konfesjonał (1)

Λάβετε πνεῦμα ἅγιον.

Ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφέωνται αὐτοῖς·

ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται.
.

Accipite Spiritum Sanctum:
quorum remiseritis peccata, remittuntur eis;
et quorum retinueritis, retenta sunt.

„Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”
(J 20, 22-23)

 

   Teksty, audio, video. Mamy do dyspozycji materiały, które mogą nam i naszym bliźnim posłużyć do dobrego przygotowania i dobrego odprawienia spowiedzi. Katolicka nauka bezpieczna. Prawdy elementarne. W każdym czasie nie okażą się one bezużyteczne.

   Trzeba się często, dobrze, szczerze i dokładnie spowiadać.

.

Warunki dobrej spowiedzi:

1. Rachunek sumienia.
2. Żal za grzechy.
3. Mocne postanowienie poprawy.
4. Wyznanie grzechów, czyli szczera spowiedź.
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

.

Pożyteczne będzie wysłuchać z uwagą pięciu kazań
o pięciu warunkach dobrej spowiedzi: wejście 

================================================

 

TEKSTY

 

   Kilka kwestii wstępnych: wejście

 

   Celebracja Sakramentu Pokuty: wejście

 

   Rachunek sumienia: wejście

 

   Żal za grzechy: wejście

 

   Mocne postanowienie poprawy: wejście

 

   Wyznanie grzechów czyli szczera spowiedź: wejście

 

   Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu: wejście

 

   Jeszcze kilka kwestii: wejście

 

=================================================

 

AUDIO

 

   Kilka kwestii wstępnych: Głośnik (2)

 

   Celebracja Sakramentu Pokuty: Głośnik (2)

 

   Rachunek sumienia: Głośnik (2)

 

   Żal za grzechy: Głośnik (2)

 

   Mocne postanowienie poprawy: Głośnik (2)

 

   Wyznanie grzechów czyli szczera spowiedź: Głośnik (2)

 

   Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu: Głośnik (2)

 

   Jeszcze kilka kwestii: Głośnik (2)

  

=================================================

 

VIDEO

 

   Kazania o spowiedzi:

.

 

=================================================

.

AUDIO

.

   Kazanie o spowiedzi:

audio1

=================================================

.
KSIĄŻKA

 

zakup


    W trosce o duchowe dobro naszych bliźnich, rozsyłajmy hojnie ten oto link. Nie tylko w czasie przedświątecznym.!
.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog