Krucyfiks Wit Stwosz

„O wy wszyscy, którzy idziecie przez drogę,
obaczcie i przypatrzcie się,
czy jest boleść jako boleść moja”…
(Treny 1, 12)

– – –

W piątki Wielkiego Postu rzymscy katolicy odprawiają Drogę Krzyżową.