Tags

,

Bp Schneider2

W czasach zamętu powszechnego, jakie wtargnęły w sam środek Kościoła, słowo Pasterza porządkuje, zagrzewa do wierności i wskazuje środki zaradcze.

Biskup Athanasius Schneider: Musimy walczyć z neognostycyzmem

«Smutną prawdą jest fakt, że przeżywamy moment wielkiego kryzysu Kościoła. Bóg jednak jest z nami. Zapytaliście mnie o to, co wierni mogą czynić, aby przezwyciężyć błędy, które rozpowszechniają się dzisiaj w Kościele. Chciałbym odpowiedzieć, dając kilka sugestii:

Musimy tworzyć grupy prawdziwych katolików, uczonych, rodzin i duchowieństwa, które z odwagą będą rozpowszechniały całą prawdę katolicką, w szczególności nauczanie Kościoła na temat rodziny, natury i przykazań Bożych.

Środkiem do tego celu będzie czynienie użytku ze wszystkich bogactw, jakie nowoczesny świat nam oferuje. Nie zaniedbujmy rozpowszechniania prawdy poprzez mass media. Nie powinniśmy oczekiwać, że każdy proboszcz będzie ją głosił od pulpitu. Powinniśmy wykorzystać nowe formy medialne, które pozwolą nam rozpowszechniać Ewangelię i nauczanie naszej Świętej Matki – Kościoła. Powinniśmy wprowadzać nasze katolickie przesłanie w przestrzeń internetu, publikując je na witrynach internetowych, blogach i w sieciach społecznościowych.

Nie powinniśmy jednak zaniedbywać form bardziej tradycyjnych. Powinniśmy organizować konferencje i sympozja na poziomie akademickim, a w powiązaniu z nimi tworzyć i wydawać publikacje, dokumenty i książki, które będą mogły służyć jako punkt odniesienia oraz poszerzać naszą dyskusję.

Powinniśmy także tworzyć ruch rodzin katolickich (…), po to, aby dawać świadectwo, bronić i rozpowszechniać integralną wiarę i nauczanie na temat rodziny, małżeństwa i porządku natury.

W tym niebezpiecznym momencie powinniśmy być odważni w demaskowaniu prawdziwie gnostyckiego i rewolucyjnego charakteru „agendy Kaspera”, wykazując ciągłość Bożej doktryny dotyczącej małżeństwa i jego realizacji w przeciągu dwóch tysięcy lat historii naszego Kościoła. Powinniśmy inspirować wiernych poprzez przykłady świętych męczenników, rodzin, dzieci i młodzieży. Powinniśmy ukazywać, z jednej strony, piękno życia małżeńskiego, rodzinnego oraz samotnego w czystości i wierności, a z drugiej strony piętnować i wykazywać brzydotę, nieszczęście i schizofrenię życia wbrew porządkowi ustanowionemu przez Boga.

Aby dodać nadziei tym, którzy się zmagają, ważne jest, abyśmy ukazywali przykłady – zarówno z przeszłości, jak i współczesne – katolików pokutujących, tych, którzy nawrócili się z życia grzesznego, z cudzołóstwa, rozwodu lub sodomii.

Aby stawić czoło błędom aktualnie rozpowszechnianym, prawdziwi mężowie katoliccy, rodziny i osoby żyjące w samotności powinny pisać do papieża, do swoich biskupów i do odpowiednich dykasterii Kurii Rzymskiej, denuncjując zarówno poglądy heretyckie, bliskie herezji i gnostyckie osób duchownych, jak i wydarzenia o takimż charakterze, propagowane także przez osoby i grupy kościelne.

Takie są środki wychowania i formacji. Lecz walka, którą przychodzi nam toczyć, jest czymś więcej niż walką z ignorancją. Jest to walka przeciw zwierzchnościom i władzom [Ef 6, 12]. Będzie ona uwieńczona sukcesem, jeżeli postaramy się o zorganizowanie wielkiej narodowej i międzynarodowej sieci modlitwy, adoracji eucharystycznej, pielgrzymek, uroczystych Mszy Świętych, procesji błaganych i pokutnych, którym przyświecać będą takie tematy, jak: „Świętość rodziny i małżeństwa”, „Powołanie do czystości”, „Piękno i szczęście życia w czystości”, „Naśladowanie Chrystusa w życiu rodzinnym” oraz „Wynagrodzenie za grzechy przeciw rodzinie i małżeństwu”.

Może sprawą najbardziej podstawową ze wszystkich innych jest ta, że powinniśmy modlić się z żarliwością, aby Bóg dał swojemu Kościołowi świętych biskupów i świętych papieży. Modlitwa w tej intencji powinna być zanoszona do Boga szczególnie przez dzieci, ponieważ modlitwa niewinnych przenika niebiosa jak żadna inna».

– – –

Tłumaczenie własne (x. Jacek Bałemba SDB) tekstu włoskiego italiano – tutaj
Tekst źródłowy w języku angielskim english – tutaj


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube