Tags

,


Niech rozkwita modlitwa Różańcowa w języku Kościoła Katolickiego – w Polsce i gdziekolwiek na świecie!
Mogą nam być pomocne poniższe materiały – teksty i nagrania audio.

 


Teksty (pdf) można wydrukować (druk obustronny).
Pierwszy wydruk – ze schematem na poszczególne dni – proponuje się w formacie A4. Po wydruku kartkę składamy na pół, do formatu A5:

Różaniec, A4 – schemat na poszczególne dni

Ten natomiast wydruk – z pełnym tekstem modlitw – proponuje się w formacie A5, jako wkładkę do powyższego wydruku:

Różaniec, A5 – wkładka z pełnym tekstem modlitw


Nagrania audio – mogą nam posłużyć do nauki poprawnej wymowy.

Modlitwy w całości:

 

SCHEMATY NA POSZCZEGÓLNE DNI

Tajemnice radosne – Mystéria gaudiósa
– odmawiamy w poniedziałki i czwartki:

 

Tajemnice bolesne – Mystéria dolorósa
– odmawiamy we wtorki i piątki:

 

Tajemnice chwalebne – Mystéria gloriósa
– odmawiamy w środy, soboty i niedziele:Królowej Różańca Świętego
w pierwszym dniu miesiąca różańcowego Anno Domini 2020


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.