Tags

, , ,

Sermo tuus veritas est.
„Słowo Twoje jest prawdą” (J 17, 17)

Boże Objawienie zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji jest prawdą.
Prawdziwość Bożego Objawienia zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji nie zależy od okoliczności i od ludzkich groteskowych i uzurpacyjnych ocen, poglądów i opinijek, czy postulatów zmiany.
Nawet gdyby nie było na świecie żadnego katolika i żadnego człowieka, który rozpoznaje i uznaje prawdziwość Bożego Objawienia, to i tak Boża prawda prawdą pozostaje. Najszlachetniejszy obiektywizm prawdy! Obiektywizm zakorzeniony w Bożym przymiocie niezmienności.
Słowo Boże poucza nas o niezmienności Pana Boga i niezmienności prawdy, którą Pan Bóg objawia:

„Twoje słowo, Panie, jest wieczne,
niezmienne jak niebiosa” (Ps 119, 89).
„Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności” (Jk 1, 17).
„Dlatego Bóg, pragnąc okazać ponad wszelką miarę dziedzicom obietnicy niezmienność swego postanowienia, wzmocnił je przysięgą, abyśmy przez dwie rzeczy niezmienne, co do których niemożliwe jest, by skłamał Bóg, mieli trwałą pociechę, my, którzyśmy się uciekli do uchwycenia zaofiarowanej nadziei” (Hbr 6, 17-18).
„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom” (Hbr 13, 8-9).
Św. Paweł wzywa: „Niech moc Jego chwały w pełni was umacnia do okazywania wszelkiego rodzaju cierpliwości i stałości” (Kol 1, 11).
A św. Piotr nalega: „Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych, własnej stałości nie doprowadzili do upadku” (2 P 3, 17).
Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił doktryny.

To, co wchodzi w zakres Objawienia Bożego zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji, czego Kościół nieomylnie nauczał przez dwa tysiące lat, nie wymaga najmniejszych modyfikacji, unowocześnień, uwspółcześnień czy zmian.
To, co wchodzi w zakres Objawienia Bożego zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji, czego Kościół nieomylnie nauczał przez dwa tysiące lat, jest prawdą.
Na niej możemy i powinniśmy spokojnie i bezpiecznie oprzeć swoje życie – także, co najważniejsze, w perspektywie wieczności.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube