W walce duchowej, którą przychodzi nam prowadzić dla ocalenia i rozwoju w nas życia łaski i dla odparcia pokus przeciwnika, możemy i powinniśmy korzystać z pomocy Aniołów i Archaniołów.
Tę pomoc wypraszamy sobie przez ufną modlitwę.
Modlitwa papieża Leona XIII do św. Michała Archanioła będzie nam pomocą – kiedy odmawiać ją będziemy po każdej Mszy Świętej i nie tylko.
Do odmawiania tej modlitwy zachęcajmy także i mobilizujmy inne osoby.

Z racji wielości wersji tłumaczeń na język polski i z innych względów, korzystniej będzie modlić się w języku łacińskim.

Oto tekst modlitwy – Orátio ad Sánctum Michaëlem Archángelum:

Sáncte Míchaël Archángele,
defénde nos in proelio,
contra nequítiam et insídias diáboli
esto praesídium.
Imperet illi Deus,
súpplices deprecámur:
túque, Prínceps milítiae caeléstis,
sátanam aliósque spíritus malígnos,
qui ad perditiónem animárum pervagántur in mundo,
divína virtúte, in inférnum detrúde.
Amen.

Nauczmy się tej modlitwy poprawnie – także jeśli chodzi o dokładną wymowę i poprawne akcentowanie.
Poniżej dołączam nagranie AUDIO, które będzie nam i innym pomocne do nauki:

Głośnik (2)