Z podstawowych elementów kultury osobistej rzymskiego katolika.

Kiedy rzymski katolik wchodzi do kościoła lub kaplicy, w których przechowywany jest Najświętszy Sakrament, przyklęka z szacunkiem i patrząc z miłością, czcią i pokorą na tabernaculum, na kolanach pozdrawia Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie, mówiąc w skupieniu trzy razy:
Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament
teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Kiedy rzymski katolik spotyka kapłana, brata zakonnego lub siostrę zakonną, pozdrawia Pana Jezusa, mówiąc odważnie, głośno i wyraźnie:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Rzymskokatolicki kapłan, brat zakonny i siostra zakonna odpowiadają:
Na wieki wieków. Amen.