Tags

, , ,

Z podstawowych elementów kultury osobistej rzymskiego katolika.

Kiedy katolik wchodzi do kościoła lub kaplicy, w których przechowywany jest Najświętszy Sakrament, przyklęka z szacunkiem i patrząc z miłością, czcią i pokorą na tabernaculum, na kolanach pozdrawia Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, mówiąc w skupieniu trzy razy:
Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament
teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Kiedy katolik spotyka kapłana, brata zakonnego lub siostrę zakonną, pozdrawia Pana Jezusa, mówiąc odważnie, głośno i wyraźnie:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Katolicki kapłan, brat zakonny i siostra zakonna odpowiadają:
Na wieki wieków. Amen.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube