Tags

, , , , , ,

Repetitio mater studiorum – Powtarzanie jest matką uczących się.
Jest jeden prawdziwy Bóg: Ojciec, Syn i Duch Święty, czyli Trójca Święta.
Jest jeden Zbawiciel: Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek.
Jest jedna prawdziwa religia objawiona przez Boga: chrześcijaństwo.
Jest jedna prawdziwa wiara dająca zbawienie duszy: wiara katolicka.
Jest jeden Kościół założony przez Jezusa Chrystusa: Jeden, Święty, Katolicki i Apostolski Kościół.
W czasach zamętu powszechnego, jakie wtargnęły w sam środek Kościoła, szczególną pomocą są dla nas klarowne słowa prawdy, nieomylna nauka katolicka – także dotycząca odniesienia do innych religii. Sięgamy do Biblioteki ’58!
W kontekście alergicznych i fałszywych antyewangelicznych postaw wobec ujmowania tematyki judaizmu w świetle Chrystusa i Ewangelii, przejrzyste słowo porządkujące okazuje się darem bezcennym.
Św. Jan pisze klarownie: „Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca, kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca” (1 J 2, 23).
W swoim liście św. Ignacy Antiocheński, biskup i męczennik, tak pisał do Magnezjan – słowo wysokiej aktualności:

„Nie bądźmy obojętni na dobroć Chrystusa. Gdyby postępował z nami według naszych czynów, już by nas nie było. Dlatego stawszy się Jego uczniami, uczmy się żyć po chrześcijańsku. Kto nie nosi imienia chrześcijanina, ale jakiekolwiek inne, nie należy do Boga. Usuńcie więc zły kwas, stary już i cierpki, a przemieńcie się w nowy zaczyn, którym jest Jezus Chrystus. Niech On stanie się solą waszego życia, aby nikt z was nie uległ zepsuciu, jako że zapach wyda o was świadectwo. Niedorzecznością jest wyznawać Jezusa Chrystusa i zachowywać przepisy judaizmu. Albowiem nie chrześcijaństwo uwierzyło w judaizm, ale judaizm uwierzył w chrześcijaństwo. Ono jednoczy wszystkich, którzy wierzą w Boga.
Ukochani moi! Piszę tak nie dlatego, jakobym dowiedział się, iż niektórzy z was ulegli takim wpływom, ale choć mniej od was znaczę, aby was przestrzec: nie popadajcie w zasadzki fałszywej nauki, lecz bądźcie mocno przeświadczeni o śmierci, męce i zmartwychwstaniu, które miały miejsce za czasów urzędowania Poncjusza Piłata, i dokonały się w sposób rzeczywisty i niewątpliwy w osobie Jezusa Chrystusa – naszej nadziei. Oby się nikt z was nie oddalił od Niego (…).
Starajcie się trwać mocno w nauce Pana i Apostołów, aby wszystko, co czynicie, pomyślnie wam wypadało na duchu i na ciele, w wierze i miłości, w Synu, Ojcu i Duchu Świętym (…). Ponieważ wiem, że jesteście pełni Boga, dlatego moja zachęta jest krótka (…)”.

Tekst lepiej ujawni ważne sensy przy wielokrotnym czytaniu.
„Ktokolwiek pragnie być zbawiony,
przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary”
(Wyznanie wiary św. Atanazego).
„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki.
Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom” (Hbr 13, 8-9)!
Data est mihi omnis potestas in caelo et in terra. Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, docentes eos servare omnia, quaecumque mandavi vobis.
„Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28, 18-20).
Jeden jest Kościół założony przez Jezusa Chrystusa: Jeden, Święty, Katolicki, Apostolski Kościół.
Jedna jest prawdziwa wiara, jedyna wiara dająca zbawienie duszy: wiara katolicka.
Co ma zatem Kościół do zrobienia wobec ludzi innych religii? Dokładnie to, co nakazał Jezus Chrystus – zob. powyżej: Mt 28, 18-20.
Co ma zatem Kościół do powiedzenia ludziom innych religii? Dokładnie to samo, co pierwszy prawowity Papież mówił z autorytetem do Żydów: „Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego” (Dz 2, 38).


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube