S. Ioannes Bosco Tridentina

   Historia sanctorum magistra vitae – Historia świętych jest nauczycielką życia.

   Kilka refleksji o życiu św. Dominika Savio→ niech okażą się dla nas pożyteczne.

.

Tekst wywiadu→

http://www.pch24.pl/sw–dominik-savio—gigant-ducha,21576,i.html

 

  

* * *

 

Msza Święta:

 10.03.2014 – KRR: O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i o zdrowie dla Janiny K..

 11.03.2014 – KRR: O błogosławieństwo Boże, światło Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Adriana B. – intencja zamówiona przez p. Antoniego B..

 12.03.2014 – KRR: Za śp. Antoniego Bagińskiego – w miesiąc od śmierci.

 13.03.2014 – KRR: O błogosławieństwo Boże, światło Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla ks. Leopolda Powierży CSMA – intencja zamówiona przez p. Antoniego B..

 14.03.2014 – KRR: O błogosławieństwo Boże, światło Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla ks. Jakuba Korczaka – intencja zamówiona przez p. Antoniego B..

 15.03.2014 – KRR: O błogosławieństwo Boże, światło Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla ks. Arkadiusza Rakoczego – intencja zamówiona przez p. Antoniego B..

 16.03.2014 – KRR: O umocnienie w wierze katolickiej dla Janiny – intencja zamówiona przez p. Genowefę B. z Warszawy.

 17.03.2014 – KRR: Za śp. Genowefę, Helenę i Władysława – intencja zamówiona przez p. Danutę B..

 18.03.2014 – KRR: Za śp. Jadwigę Leo – intencja zamówiona przez p. Genowefę B. z Warszawy.

 19.03.2014 – KRR: Za dusze śp. Kazimiery, Zbigniewa i Józefa oraz za dusze śp. zmarłych  z ich rodzin – intencja zamówiona przez p. Urszulę.

 20.03.2014 – KRR: O światlo Ducha Świętego dla lekarzy operujących Piotrka i o opiekę Matki Bożej dla niego w trakcie operacji i po niej – intencja zamówiona przez p. Monikę.

 21.03.2014 – KRR: O wyzdrowienie dla Elżbiety Myśliwiec chorej na nowotwór żołądka – intencja zamówiona przez p. Krzysztofa.