Altare-tridentino

   Komunikat Koordynacji Narodowej Summorum Pontificum→.

 

   W sobotę 29 i w niedzielę 30 marca Werona będzie gościła Ks. Roberto Spataro SDB, profesora Papieskiego Instytutu Starożytnej Literatury Łacińskiej (Pontificium Institutum Altioris Latinitatis) na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim (Università Pontificia Salesiana) i sekretarza Papieskiej Akademii Literatury Łacińskiej (Pontificia Academia Latinitatis) [więcej→].

 

   Dwudniowe wydarzenie włącza się w szereg inicjatyw promowanych przez Koordynację Narodową Summorum Pontificum (Coordinamento Nazionale del Summorum Pontificum – CNSP), która gromadzi wiele oddziałów Coetus Fidelium z całej Italii. Spotkanie z Księdzem Profesorem odbędzie się tydzień po spotkaniu Promotorów regionalnych Koordynacji o charakterze organizacyjno-praktycznym, które będzie miało miejsce 22 marca w Rzymie. Natomiast z okazji konferencji Księdza Profesora Roberto Spataro SDB spotkają się w Weronie reprezentanci licznych oddziałów Coetus Fidelium z okręgów: Veneto, Emilia-Romagna, Trentino – Alto Adige oraz Friuli Venezia-Giulia.

 

   Konferencja 29 marca, organizowana we współpracy z Una Voce Verona, będzie miała za temat: “Ponowne odkrycie liturgii tradycyjnej po Summorum Pontificum. Racje przemawiające za poznawaniem i umiłowaniem Mszy Świętej Trydenckiej” a odbędzie się w Sali “Zanotto” przy Bazylice San Zeno Maggiore (P.zza S. Zeno, 2) o godz. 17.30.

   W dniu następnym, 30 marca, w niedzielę “Laetare”, o godz. 11.00, Ks. Spataro będzie celebrował Mszę Świętą Trydencką w la Rettoria di S. Tosca, przy Piazzetta XVI Ottobre, 27 (Porta Vescovo).

 ________________________

 Informacje i kontakt:

 cnsp2007@gmail.com

 

 friuliveneziagiulia.cnsp@gmail.com

 trentinoaltoadige.cnsp@gmail.com

 veneto.cnsp@gmail.com

 

tł. własne (Ks. J. B.) tekstu źródłowego: http://chiesaepostconcilio.blogspot.com/2014/02/conferenza-di-don-lorenzo-spataro.html

.

S. Ioannes Bosco Tridentina 

   Interesujący fragment wypowiedzi Ks. prof. Roberto Spataro SDB, warty przytoczenia:

 

   „Dlaczego Stolica Apostolska powierzyła prowadzenie tego wydziału→ synom ks. Bosko?

   Dlatego, że także na tym polu Ks. Bosko był pionierem! Na Valdocco wprowadził nauczanie języka łacińskiego i greckiego metodami, które dzisiaj są na nowo odkrywane jako innowacyjne i skuteczne. Proszę pomyśleć, że na Valdocco i potem przez dziesiątki lat w kolegiach salezjańskich wystawiano z wielkim sukcesem komedie w języku łacińskim. Wypada przyswoić sobie to dziedzictwo. Pomoże ono młodzieży stawać się lepszymi, stawać się miłośnikami prawdy, dobra i piękna”.

 

tł. własne (Ks. J. B.) tekstu źródłowego http://chiesaepostconcilio.blogspot.it/2012/07/lingua-morta-chi.html

 

 

* * *

.

————————————————————————————————-

Uprzejmie proszę o modlitwę za mojego Tatę Stanisława od kilku dni

w stanie ciężkim przebywającego w szpitalu. Bóg zapłać!

————————————————————————————————

.

* * *

Msza Święta:

   3.03.2014 – KRR: Na uwielbienie Majestatu Trójcy Przenajświętszej i Najświętszego Dzieciątka Jezus. Na większą chwałę Bożą. Na cześć Matki Bożej Niepokalanej Dziewicy Bogarodzicy Maryi, Aniołów i Świętych Pańskich. We wszystkich intencjach Najświętszego Dzieciątka Jezus, jakie ma w swoim Najświętszym Sercu. O wypełnienie świętej Woli Bożej w naszej Ojczyźnie i naszym narodzie. O odnowę duchową i moralną, i o przemianę ludzkich serc. O powrót do Pana Boga dla tych, którzy odeszli i trwają w grzechach. O łaskę wiary, pokuty i ofiary oraz szczerego nawrócenia, szczególnie w mojej rodzinie i Ojczyźnie. O pokój na świecie. O zbawienie wieczne dla wszystkich. Za dusze w czyśćcu i za konających – intencja zamówiona przez p. Wandę z Warszawy.

   4.03.2014 – KRR: Na uwielbienie Majestatu Trójcy Przenajświętszej i Najświętszego Dzieciątka Jezus. Na większą chwałę Bożą. Na cześć Matki Bożej, Aniołów i Świętych Pańskich. We wszystkich intencjach Najświętszego Dzieciątka Jezus, jakie ma w swoim Najświętszym Sercu. O wypełnienie świętej Woli Bożej w naszej Ojczyźnie i naszym narodzie. O odnowę duchową i moralną, i o przemianę ludzkich serc. O powrót do Pana Boga dla tych, którzy odeszli i trwają w grzechach. O łaskę wiary, pokuty i ofiary oraz szczerego nawrócenia, szczególnie w mojej rodzinie i Ojczyźnie. O pokój na świecie. O zbawienie wieczne dla wszystkich. Za dusze w czyśćcu i za konających – intencja zamówiona przez p. Wandę z Warszawy.

   5.03.2014 – KRR: Na uwielbienie Majestatu Trójcy Przenajświętszej i Najświętszego Dzieciątka Jezus. Na większą chwałę Bożą. Na cześć Matki Bożej Niepokalanej Dziewicy Bogarodzicy Maryi, Aniołów i Świętych Pańskich. We wszystkich intencjach Najświętszego Dzieciątka Jezus, jakie ma w swoim Najświętszym Sercu. O wypełnienie świętej Woli Bożej w naszej Ojczyźnie i naszym narodzie. O odnowę duchową i moralną, i o przemianę ludzkich serc. O powrót do Pana Boga dla tych, którzy odeszli i trwają w grzechach. O łaskę wiary, pokuty i ofiary oraz szczerego nawrócenia, szczególnie w mojej rodzinie i Ojczyźnie. O pokój na świecie. O zbawienie wieczne dla wszystkich. Za dusze w czyśćcu i za konających – intencja zamówiona przez p. Wandę z Warszawy.

   6.03.2014 – KRR: O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla rodziny Kowalskich – intencja zamówiona przez p. Genowefę B. z Warszawy.

   7.03.2014: W intencji dziękczynno-błagalnej, czyli w podziękowaniu za wszystkie łaski z prośbą o dalsze i o błogosławieństwo dla Przewodniczek św. Jadwigi Królowej – w rocznicę powstania – intencja zamówiona przez s. M..

   8.03.2014 – KRR: O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla prześladowanych kapłanów, którzy stanęli w obronie wiary rzymskokatolickiej – intencja zamówiona przez p. Genowefę B. z Warszawy.

   9.03.2014 – KRR: O łaskę wiary, zdrowie duszy i ciała oraz o życie sakramentalne dla Jacka – intencja zamówiona przez p. Cecylię z Wrocławia.

   10.03.2014 – KRR: O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i o zdrowie dla Janiny K..