Tags

, , ,

okladka.indd

   Kiedy dzisiaj – w czasach zamętu powszechnego, które wtargnęły w sam środek Kościoła – szukamy skutecznego remedium, znajdziemy je bez trudu. Ujmując kwestię w najbardziej zwartym sformułowaniu: fundamentem porządkującym nasze życie jest sam Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, dający się nam poznać poprzez Objawienie zawarte w Piśmie świętym i Tradycji, którego Urząd Nauczycielski Kościoła nieomylnie i niezmiennie nauczał i przekazywał przez wieki. Oczywiście, Objawienie to coś nieskończenie więcej niż przedmiot poznania rozumem i wiarą. Objawienie, syntetycznie rzecz ujmując, to Prawda i łaska, które przynosi Jezus Chrystus, wzywając wszystkich do nawrócenia i do przyjęcia daru zbawienia. Jego Słowo rozbrzmiewa na pierwszych kartach Elementarza….

   Kwestię Bożego Objawienia, którego źródłami są Pismo święte i Tradycja, przybliża nam Elementarz katolika. Artykuły w nim zamieszczone opisują także niektóre przejawy współczesnego zamętu w Kościele, zamętu, który niepokoi dzisiaj niejedno katolickie serce. Elementarz katolika diagnozuje, uczy, porządkuje, ukierunkowuje, umacnia. Treści w nim zawarte sytuują się w nurcie obrony wiary, stąd można zasadnie mówić o apologetycznym charakterze Elementarza…. Formuła nawiązuje do przystępnych opracowań apologetycznych św. Jana Bosko, wydawanych w trosce o dobro dusz, jako skuteczny środek zaradczy przeciw niebezpieczeństwu płynącemu z fałszywych doktryn.

   Trzy działy Elementarza katolika to: artykuły tematyczne, modlitwy w języku polskim i łacińskim – wśród nich części stałe Mszy Świętej – oraz podstawowe prawdy katechizmowe. W II wydaniu, poprawionym i poszerzonym, wzbogacona została część katechizmowa poprzez dodanie prawd dzisiaj często przemilczanych. Są to m.in.: cnoty kardynalne, najprzedniejsze dobre uczynki, uczynki miłosierne względem duszy, uczynki miłosierne względem ciała, 7 grzechów głównych, grzechy cudze, grzechy wołające o pomstę do nieba.

   Elementarz katolika – zgodnie ze swoim tytułem – prowadzi nas do fundamentów naszej katolickiej wiary. Zawiera treści katolickie, bezpieczne, porządkujące i umacniające. Zapraszam do lektury.

   Elementarz katolika będzie także pożytecznym darem dla innych osób, którym zaproponujemy jego katolickie treści – w kraju i za granicą!
.


Zamówienia można składać
w Wydawnictwie św. Tomasza z Akwinu:

tel. 601 519 847

mail: savoir@savoir-vivre.com.pl
.


.   Ks. Jacek Bałemba SDB, Elementarz katolika. Prawdy pożyteczne na czasy pomieszania powszechnego, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2014, wydanie II poprawione i poszerzone, ss. 88, ISBN 978-83-86535-60-6

  

Informacje także tutaj

 


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog