Tags

, , , , , ,

Verumtamen Filius hominis veniens, putas, inveniet fidem in terra?

„Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”

   (Łk 18, 8)

 

Quicumque vult salvus esse,

ante omnia opus est ut teneat catholicam fidem.

   (Symbolum fidei catholicae s. Athanasio adscriptum).

„Ktokolwiek pragnie być zbawiony,

przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary”

   (Wyznanie wiary św. Atanazego)

 

   Kiedy dzisiaj – w czasach zamętu powszechnego, które wtargnęły w sam środek Kościoła – szukamy skutecznego remedium, znajdziemy je bez trudu. Mamy wypełnić Wolę Bożą, która porządkuje nasze życie i prowadzi nas niezawodnie do życia wiecznego.

   Jeśli dzisiaj rzymski katolik pragnie zachować katolicką wiarę, może ją zachować – oczywiście. I najtrudniejszych okolicznościach dochowanie wierności – z pomocą łaski Bożej – jest możliwe.

.

   Ujmując kwestię w najbardziej zwartym sformułowaniu: zachowanie katolickiej wiary – zgodnie z Wolą Bożą – będzie warunkowane (i wyrażane zarazem!) poprzez jednoznaczne oparcie się na dwóch filarach:

   1. Depósitum fídei – depozyt wiary – integralny, niezmienny i niezmieniony, niezmutowany, niewykoślawiony, nieocenzurowany, niezmodernizowany. Chodzi o Boże Objawienie – zawarte w Piśmie świętym i Tradycji – którego Urząd Nauczycielski Kościoła nieomylnie i niezmiennie nauczał przez wieki i przekazywał wiernie.

   2. Msza Święta. Dla klarowności trzeba dodać, że chodzi oczywiście o Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim (KRR klasyczny ryt rzymski), jako najdoskonalszy katolicki akt kultu, będący Ofiarą, czyniący obecną hic et nunc zbawczą Chrystusową Ofiarę Golgoty. Niezgłębione, niewyczerpane i skuteczne źródło łask!

.

   Jeśli zachowamy nienaruszony depozyt wiary – depósitum fídei – i mocno przylgniemy do Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim, jako najdoskonalszego aktu kultu, nasze życie będzie spełnione tu na ziemi i w wieczności. Kwestia strategiczna!

   Jeśli zachowamy nienaruszony depozyt wiary – depósitum fídei – i mocno przylgniemy do Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim, jako najdoskonalszego aktu kultu, dopomożemy wielu ludziom w czasach zamętu powszechnego odnaleźć prawdziwą wiarę i osiągnąć życie wieczne.

   Jeśli zachowamy nienaruszony depozyt wiary – depósitum fídei – i mocno przylgniemy do Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim, jako najdoskonalszego aktu kultu, przekażemy następnym pokoleniom najdrogocenniejszy skarb prawdziwej wiary – niezawodną drogę do życia wiecznego.

   Zadania zaszczytne.

   Zadania możliwe do realizacji.

  Zadania w najwyższym stopniu naglące dzisiaj – w czasach zamętu powszechnego, które wtargnęły w sam środek Kościoła.

   „Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu” (1 Kor 15, 58). Nie próżnujmy!

.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube