Tags

, ,

Missa

 

   Św. Jan Bosko – jak rzesze Świętych przez wieki – odprawiał tradycyjną Mszę Świętą, która jest najdoskonalszym aktem katolickiego kultu.

   W ten sposób najdoskonalej oddawał chwałę Bogu.

   I w ten sposób uświęcał rzesze młodzieży. 

   Za życia św. Jana Bosko i przez następnych kilkadziesiąt lat w środowiskach salezjańskich rzesze młodzieży słuchały tradycyjnej Mszy Świętej, która jest najdoskonalszym aktem katolickiego kultu.

   W ten sposób rzesze młodzieży najdoskonalej oddawały chwałę Bogu.

   I w ten sposób rzesze młodzieży uświęcały swoje serca. 

   Kiedy dzisiaj – w czasach zamętu powszechnego, które wtargnęły w sam środek Kościoła – salezjanin, naśladując św. Jana Bosko, odprawia Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim, najdoskonalej oddaje chwałę Bogu i uświęca rzesze młodzieży. Dzieje się dobro nieskończone! 

   Módlmy się, aby przybywało salezjanów odprawiających tradycyjną Mszę Świętą.

   Módlmy się, aby przybywało młodych, którzy będą brali udział w tradycyjnej Mszy Świętej.

 

   O Tradycji – wybrane reminiscencje salezjańskie:

 

   * Kardynał Alfons Maria Stickler SDB, Teologiczna atrakcyjność Mszy trydenckiej   TEKST i AUDIO →

...

  * Polski salezjanin odprawia Mszę trydencką w Moskwie

   * Konsekracja nowego ołtarza w Moskwie

 

   * Msza Święta trydencka w Lądzie – 06.2012

 

   * Msza Święta trydencka w Lądzie – 29. 01.2013

 

   I jeszcze sympatyczna dopowiedź. Ks. dr Marek T. Chmielewski SDB pisze w swoich Słówkach nieokrojonych:
.

   „Z czasem wzrosła w ks. Bosko świadomość roli wychowawczej muzyki. Poprzez zaangażowanie chłopców w próby muzyki kościelnej, zwłaszcza śpiewu gregoriańskiego, turyński wychowawca nabrał przekonania, że jest to kolejny sposób na pogłębienie ich formacji religijnej. Bardzo zależało mu na tym, aby w tym względzie tak chłopców przygotować i wyćwiczyć, aby ci po powrocie do swoich rodzinnych stron byli w stanie jako kantorzy pomagać proboszczom w organizowaniu nabożeństw i celebracji liturgicznych (…).

   Jednym z ważnych owoców wychowania przez muzykę była formacja muzyczna św. Dominika Savio, który przez pewien czas był kantorem i solistą chóru oratoryjnego. Na tej podstawie w 1956 roku papież Pius XII ogłosił Dominika Savio Niebieskim Patronem Pueri Cantores. Papież spełnił w ten sposób prośbę młodych śpiewaków pochodzących z 26 krajów. W wydanym na tę okazję dekrecie nazwał księdza Bosko – wychowawcę Dominika, będącego «wzorem do naśladowania dla młodzieży całego świata» – «przewodnikiem w śpiewie i wychwalaniu Boga»”.
.

  Tutaj naprawdę chodziło o naukę rzetelną i o muzykę szlachetną, piękną, licującą z powagą i godnością odwiecznej świętej liturgii Kościoła Katolickiego. Tak uczą święci. Tak praktykują święci.

.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube