BozeNarodzenie

 

…ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστιν χριστὸς κύριος,

 ἐν πόλει Δαυίδ.

 

…natus est vobis hodie Salvator, qui est Christus Dominus,

 in civitate David.

 

„…dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,

 którym jest Mesjasz, Pan”!

   (Łk 2, 11)

 

   Najprzewielebniejsi Księża Biskupi, Czcigodni Kapłani, Wielebne Siostry, Szanowni Państwo – Czytelnicy niniejszego bloga,

   niezrównana nowina rozświetla mroki historii: Chrystus nam się narodził!

   Ten fakt historyczny i zbawczy zarazem napełnia nasze serca radością i wdzięcznością wobec Boga za dar zbawienia.

   Ten fakt historyczny i zbawczy zarazem mobilizuje nas do codziennej współpracy z łaską, aby nie był udaremniony dobroczynny zamysł Boga względem nas.

   Ten fakt historyczny i zbawczy zarazem prowokuje nas, abyśmy wraz z pasterzami adorowali naszego Zbawiciela bezbronnego w ubóstwie żłóbka i równie bezbronnego w ubóstwie Najświętszego Sakramentu, w białej milczącej Hostii. Padnijmy na kolana. To Dziecię to nasz Bóg!

   Niech nas umacnia Jego łaska i Prawda, i niech pomaga nam z gorliwością kroczyć codziennie drogą wierności Bożemu Objawieniu zawartym w Piśmie Świętym i Tradycji. W ten sposób przekażemy następnym pokoleniom, które po nas przyjdą, drogocenny dar wiary – łaskę i Prawdę, które przyszły przez Jezusa Chrystusa (J 1, 17).

   Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

 

.

   Przy tej miłej okoliczności uprzejmie dziękuję wszystkim, którzy w kończącym się Roku Pańskim 2013 zaszczycili mnie życzliwą i rzeczową współpracą w szerzeniu czystej katolickiej doktryny oraz duchowo i materialnie wspomagali moją posługę kapłańską. Bóg zapłać! Wdzięcznym sercem ofiaruję dar Mszy Świętej Pasterskiej.

 

* * *

 

Msza Święta:

  25.12.2013 – godz. 0.00: O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie dla wszystkich, którzy w kończącym się Roku Pańskim 2013 zaszczycili mnie życzliwą i rzeczową współpracą w szerzeniu czystej katolickiej doktryny oraz duchowo i materialnie wspomagali moją posługę kapłańską oraz dla ich Rodzin.

  25.12.2013 – godz. 10.00: Za moją śp. Mamę Stanisławę oraz za zmarłych z mojej Rodziny.

  25.12.2013 – godz. 12.00: O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Jadwigi Kaglik.

  26.12.2013: W intencji córki Marzeny i Sławka – o ich nawrócenie, o dary Ducha Świętego i o dar rodzicielstwa dla nich. O błogosławieństwo Boże dla wnuczka Rocha, z dziękczynieniem za dar jego życia oraz za jego Chrzest święty (1/9) – intencja zamówiona przez p. Halinę S..

  27.12.2013: W intencji córki Marzeny i Sławka – o ich nawrócenie, o dary Ducha Świętego i o dar rodzicielstwa dla nich. O błogosławieństwo Boże dla wnuczka Rocha, z dziękczynieniem za dar jego życia oraz za jego Chrzest święty (2/9) – intencja zamówiona przez p. Halinę S..

  28.12.2013: W intencji córki Marzeny i Sławka – o ich nawrócenie, o dary Ducha Świętego i o dar rodzicielstwa dla nich. O błogosławieństwo Boże dla wnuczka Rocha, z dziękczynieniem za dar jego życia oraz za jego Chrzest święty (3/9) – intencja zamówiona przez p. Halinę S..

  29.12.2013: W intencji córki Marzeny i Sławka – o ich nawrócenie, o dary Ducha Świętego i o dar rodzicielstwa dla nich. O błogosławieństwo Boże dla wnuczka Rocha, z dziękczynieniem za dar jego życia oraz za jego Chrzest święty (4/9) – intencja zamówiona przez p. Halinę S..

  30.12.2013: W intencji córki Marzeny i Sławka – o ich nawrócenie, o dary Ducha Świętego i o dar rodzicielstwa dla nich. O błogosławieństwo Boże dla wnuczka Rocha, z dziękczynieniem za dar jego życia oraz za jego Chrzest święty (5/9) – intencja zamówiona przez p. Halinę S..

  31.12.2013: W intencji córki Marzeny i Sławka – o ich nawrócenie, o dary Ducha Świętego i o dar rodzicielstwa dla nich. O błogosławieństwo Boże dla wnuczka Rocha, z dziękczynieniem za dar jego życia oraz za jego Chrzest święty (6/9) – intencja zamówiona przez p. Halinę S..