BozeNarodzenie

 

…ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστιν χριστὸς κύριος,

 ἐν πόλει Δαυίδ.

 

…natus est vobis hodie Salvator, qui est Christus Dominus,

 in civitate David.

 

„…dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,

 którym jest Mesjasz, Pan”!

   (Łk 2, 11)

 

   Najprzewielebniejsi Księża Biskupi, Czcigodni Kapłani, Wielebne Siostry, Szanowni Państwo – Czytelnicy niniejszego bloga,

   niezrównana nowina rozświetla mroki historii: Chrystus nam się narodził!

   Ten fakt historyczny i zbawczy zarazem napełnia nasze serca radością i wdzięcznością wobec Boga za dar zbawienia.

   Ten fakt historyczny i zbawczy zarazem mobilizuje nas do codziennej współpracy z łaską, aby nie był udaremniony dobroczynny zamysł Boga względem nas.

   Ten fakt historyczny i zbawczy zarazem prowokuje nas, abyśmy wraz z pasterzami adorowali naszego Zbawiciela bezbronnego w ubóstwie żłóbka i równie bezbronnego w ubóstwie Najświętszego Sakramentu, w białej milczącej Hostii. Padnijmy na kolana. To Dziecię to nasz Bóg!

   Niech nas umacnia Jego łaska i Prawda, i niech pomaga nam z gorliwością kroczyć codziennie drogą wierności Bożemu Objawieniu zawartym w Piśmie Świętym i Tradycji. W ten sposób przekażemy następnym pokoleniom, które po nas przyjdą, drogocenny dar wiary – łaskę i Prawdę, które przyszły przez Jezusa Chrystusa (J 1, 17).

   Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

 

.

   Przy tej miłej okoliczności uprzejmie dziękuję wszystkim, którzy w kończącym się Roku Pańskim 2013 zaszczycili mnie życzliwą i rzeczową współpracą w szerzeniu czystej katolickiej doktryny oraz duchowo i materialnie wspomagali moją posługę kapłańską. Bóg zapłać! Wdzięcznym sercem ofiaruję dar Mszy Świętej Pasterskiej.

 


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube