Tags

, , , ,

1208-poczecie_2

Ave, gratia plena.

„Bądź pozdrowiona, łaski pełna”

   (Łk 1, 28)

 

   W skarbcu katolickiej Tradycji Kościół przynosi nam szlachetny i wyborny nurt pobożności maryjnej. Drogocennej! Tak możemy myśleć, mówić i praktykować – jak święci: De María numquam satis – o Maryi nigdy dosyć.

   Dogmaty są pewnym spoiwem Kościoła. Pewnym, bo mają źródło w Bożym Objawieniu zawartym w Piśmie Świętym i Tradycji – w Bogu samym! Dogmaty odsłaniają prawdę.

   Pośród dogmatów maryjnych przoduje Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Mówimy przoduje z racji chronologicznych: dogmat ten dotyczy bowiem pierwszego momentu istnienia Matki Bożej. Najświętsza Dziewica Maryja w pierwszej chwili swego Poczęcia zachowana była od wszelkiej zmazy pierworodnej winy.

   „Bóg wybrawszy od wieków Maryję na Matkę swojego Syna, zachował Ją od wszelkiej zmazy grzechu i obdarzył pełnią łaski. Dzięki temu Maryja stała się godnym przybytkiem Wcielonego Słowa. Dziękując Bogu za wyjątkowy przywilej udzielony Maryi, wypraszamy sobie łaskę do zwalczania grzechu.

   Święto Niepokalanego Poczęcia obchodzono na Wschodzie już w VIII wieku. W wieku IX przeszło ono na Zachód. W Polsce przyjęło się w wieku XIV. 8 grudnia 1854 roku papież Pius IX ściśle określił i podał do wierzenia prawdę o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Dziewicy jako dogmat wiary katolickiej” (Missale Romanum).

 


   DEFINICJA DOGMATU

 

   „Zanieśliśmy przeto nieustanne modły i posty prywatnie i publicznie wraz z całym Kościołem do Ojca Niebieskiego przez Syna Jego, aby mocą Ducha Świętego, umysłem naszym raczył kierować i utwierdzać. A tak wezwawszy pomocy całego dworu niebieskiego i z westchnieniem przywoławszy Ducha Świętego, za Jego natchnieniem, ku chwale świętej i nierozdzielnej Trójcy, ku czci i sławie Bogurodzicy Dziewicy, dla podniesienia wiary katolickiej i dla wzrostu religii chrześcijańskiej, powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Naszą oświadczamy, stanowimy i wyrokujemy, że od Boga jest objawiona, a przeto przez wszystkich wiernych mocno i stale ma być wiarą wyznawana nauka, według której Najświętsza Dziewica Maryja w pierwszej chwili swego Poczęcia, za szczególniejszą łaską i przywilejem Boga Wszechmogącego, przez wzgląd na przyszłe zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, zachowana była wolną od wszelkiej zmazy pierworodnej winy.

   Z tego powodu, jeśliby ktoś inaczej, Boże uchowaj, miał sądzić, niż My o tym zawyrokowaliśmy, niechże pozna i na przyszłość o tym wie, że sam na siebie wydał wyrok potępienia, że stał się rozbitkiem w sprawach wiary i odpadł od jedności z Kościołem, a nadto przez sam ten fakt ściągnął na siebie kary prawem przewidziane, jeżeli błędną swoją myśl przekazuje innym w słowie, piśmie albo jakimś innym sposobem to uzewnętrznia”.

(Pius IX, bulla Ineffabilis Deus)

 


   Możemy zapoznać się z dostojnym i podniosłym tekstem bulli Ineffabilis Deus z dnia 8 grudnia 1854 roku, w której bł. Pius IX uroczyście ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

Nagranie możemy odtworzyć tutaj →

.

   Zauważamy fakt: wersja audio w języku polskim zostaje opublikowana po raz pierwszy w internecie. Deo gratias.

   Niedoskonałości nagrania wyrozumiały Czytelnik chętnie wybaczy.
.


Tota pulchra es, María,

et mácula originális non est in te!

Cała piękna jesteś, Maryjo,

i zmaza pierworodna nie postała w Tobie!

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.