Tags

, , , , , , , , ,

1208-poczecie_2

.

„Gdybyście wiedzieli, jak drogocenna jest ta pobożność,

nie zamienilibyście jej na żadne skarby świata”

   (św. Jan Bosko o pobożności maryjnej)

 

   W skarbcu katolickiej Tradycji Kościół Katolicki przynosi nam szlachetny i wyborny nurt pobożności maryjnej. Drogocennej! Tak możemy myśleć, mówić i praktykować – jak święci: De María numquam satis – O Maryi nigdy dosyć.

   Św. Jan Bosko wyróżniał się pobożnością maryjną. Czcił Matkę Bożą i szerzył Jej cześć szczególnie pod dwoma tytułami: Niepokalanej i Wspomożycielki Wiernych. Dając wskazania pierwszym salezjanom udającym się na misje, pisał m.in.: „Polecajcie nieustannie nabożeństwo do Maryi Wspomożycielki i do Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie”. Dwie kolumny zawsze aktualne! O nich często przypominał młodzieży powierzonej jego duszpasterskiej i wychowawczej trosce.

   Czasem szczególnie świętym, naznaczonym gorliwością, odrzuceniem grzechu, szczerą spowiedzią, dobrymi postanowieniami, umartwieniami, czystością serca, mnogością dobrych czynów i radością, była od początku w środowiskach salezjańskich Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Matka Boża w tym czasie robi porządki…

   Data 8. grudnia przywołuje niemało ważnych okoliczności z historii Zgromadzenia Salezjańskiego i Kościoła Katolickiego.

   Pięknie jest czcić Matkę Bożą.

   Dobrze jest naśladować Matkę Bożą.

   Przeżyjmy i my gorliwie tegoroczną nowennę, aby w blasku łaski i radości świętować uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

   Możemy tę nowennę odprawić w określonej intencji. I… spodziewajmy się w tych dniach delikatnego i skutecznego działania Matki Bożej – z Jej matczynej niezrównanej hojności!

.


 

NOWENNA

.
na kanwie tekstu ułożonego przez św. Jana Bosko
.

 

 Dzień 1

 

   O Maryjo, Twą nienaruszoną czystość, wiecznie żywą i bezustannie zbawiającą, wyrażał ów przedziwny krzak gorejący na górze Horeb, który płonął, a nie spalał się. Mocą owej łaski Niepokalanego Poczęcia wspomagaj nasze mozolne zmagania o czystość serca, myśli i czynów, abyśmy zwycięsko umieli pokonywać wszelkie namiętności zmysłowe, wiodące do grzechu.

 

   Zdrowaś Maryjo…

   Chwała Ojcu…

 

   Módl się za nami, Dziewico Niepokalana,

   – Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

   Módlmy się:

   Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotował Synowi swojemu godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci zachował Ją od wszelkiej zmazy, dozwól nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Dzień 2

 

   O Maryjo, Ciebie Bóg w swej nieskończonej Opatrzności zachował niczym arkę mistyczną od powszechnego potopu zła. Stań przy nas w godzinach próby i wesprzyj nas swą łaską, gdy grzech i przewrotność świata będą usiłowały nas ogarnąć swoim podstępnym działaniem i wtrącić na dno upadku.

 

   Zdrowaś Maryjo…

   Chwała Ojcu…

 

   Módl się za nami, Dziewico Niepokalana,

   – Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

   Módlmy się:

   Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotował Synowi swojemu godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci zachował Ją od wszelkiej zmazy, dozwól nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Dzień 3

 

   O Maryjo, podobna do gołębicy o nieskalanej bieli, uniosłaś się nad brudem świata i uniknęłaś wszelkiej zmazy, kalającej ten padół ziemi. Spraw, aby dobra doczesne nie spętały nam ducha. Naucz nas posługiwać się nimi dla chwały Bożej i pożytku bliźnich.

 

   Zdrowaś Maryjo…

   Chwała Ojcu…

 

   Módl się za nami, Dziewico Niepokalana,

   – Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

   Módlmy się:

   Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotował Synowi swojemu godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci zachował Ją od wszelkiej zmazy, dozwól nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Dzień 4

 

   O Maryjo, pełna łaski, odblasku świętości samego Boga, zachwycasz oczy i serca wszystkich pokoleń ziemi, bo wiecznie jesteś piękna, kwiatem cnót wonnych okryta i owocami macierzyńskiej miłości darząca. Uproś nam u Stwórcy łaskę, byśmy, pozbywszy się grzechu, kształtowali w sobie Jego obraz, stając się odbiciem Jego doskonałości.

 

   Zdrowaś Maryjo…

   Chwała Ojcu…

 

   Módl się za nami, Dziewico Niepokalana,

   – Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

   Módlmy się:

   Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotował Synowi swojemu godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci zachował Ją od wszelkiej zmazy, dozwól nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Dzień 5

 

   O Maryjo, Ty z woli samego Boga stałaś się ogrodem zamkniętym i rajem przyobiecanym, do którego podstępny wąż nie miał przystępu. Prosimy Cię, Matko, broń naszych dusz od przewrotnych działań złego ducha, byśmy nigdy nie stali się jego ofiarą.

 

   Zdrowaś Maryjo…

   Chwała Ojcu…

 

   Módl się za nami, Dziewico Niepokalana,

   – Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

   Módlmy się:

   Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotował Synowi swojemu godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci zachował Ją od wszelkiej zmazy, dozwól nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Dzień 6

 

   O Maryjo, Ty ukazałaś się w ciemnościach znękanej grzechem ludzkości, jako jutrzenka nadziei, okryta blaskiem niewinności. Rozpraszaj mgły zakłamania, w czarną noc naszej nędzy i upadku błyśnij światłem porannej zorzy, niosąc zbawienie Pana.

 

   Zdrowaś Maryjo…

   Chwała Ojcu…

 

   Módl się za nami, Dziewico Niepokalana,

   – Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

   Módlmy się:

   Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotował Synowi swojemu godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci zachował Ją od wszelkiej zmazy, dozwól nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Dzień 7

 

   O Maryjo, jesteś jak pole pokryte tysiącami róż kolorowych, których wonny zapach niweczy złowieszcze podmuchy. Pozwól nam Tobą oddychać, urokiem Twoich cnót się sycić, byśmy wpatrzeni w Ciebie, potrafili zachować dusze czyste i wolne od trujących wyziewów tego świata.

 

   Zdrowaś Maryjo…

   Chwała Ojcu…

 

   Módl się za nami, Dziewico Niepokalana,

   – Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

   Módlmy się:

   Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotował Synowi swojemu godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci zachował Ją od wszelkiej zmazy, dozwól nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Dzień 8

 

   O Maryjo, pojawiłaś się na tej ziemi, jak lilia między cierniami, rozkwitła doskonałym pięknem i urzekająca swym wdziękiem duchowym. Dopomagaj nam rozwijać w sobie życie wewnętrzne, przeniknięte łaską niebieską, mimo pokus, burz namiętności i ataków przewrotnych ludzi.

 

   Zdrowaś Maryjo…

   Chwała Ojcu…

 

   Módl się za nami, Dziewico Niepokalana,

   – Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

   Módlmy się:

   Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotował Synowi swojemu godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci zachował Ją od wszelkiej zmazy, dozwól nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Dzień 9

 

   O Maryjo, stałaś się świątynią Boga, Matką wszechżyjących, drzwiami zbawionych, Królową Wszystkich Świętych i ucieczką grzeszników. Bądź moją Matką i Przewodniczką, bym za Twoim przykładem unikał wszelkiego brudu moralnego, żył w coraz większej przyjaźni z Bogiem i stawał się wzorem życia prawdziwie chrześcijańskiego.

 

   Zdrowaś Maryjo…

   Chwała Ojcu…

 

   Módl się za nami, Dziewico Niepokalana,

   – Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

   Módlmy się:

   Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotował Synowi swojemu godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci zachował Ją od wszelkiej zmazy, dozwól nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

.,.


Wezwania
tekst: Ks. S. Pruś SDB
muzyka: Ks. I. O. Mański SDB

1. Maryjo, bez grzechu poczęta,
Za nami wstawiaj się. /2x/
Śliczniejsza nad cedry, nad cedry Libanu,
Przez Serce Twe Niepokalane,
Maryjo, bez grzechu, bez grzechu poczęta,
Do Ciebie się uciekamy.
Maryjo, bez grzechu poczęta,
Za nami wstawiaj się.

2. Jutrzenko zaranna na niebie,
Za nami wstawiaj się. /2x/
Tyś chwałą wieczystą Kościoła świętego,
Tyś pierwsza po Bogu osoba,
Maryjo, bez grzechu, bez grzechu poczęta,
Do Ciebie się uciekamy.
Maryjo, bez grzechu poczęta,
Za nami wstawiaj się.

3. Piękniejsza nad słońce i gwiazdy,
Za nami wstawiaj się. /2x/
Tyś wszystkich zbawionych wieczystą radością,
Tyś ludu grzesznego ucieczką,
Maryjo, bez grzechu, bez grzechu poczęta,
Do Ciebie się uciekamy.
Maryjo, bez grzechu poczęta,
Za nami wstawiaj się.

4. Cudniejsza nad perły i złoto,
Za nami wstawiaj się. /2x/
Śliczniejsza nad cedry, nad cedry Libanu,
Przez Serce Twe Niepokalane,
Maryjo, bez grzechu, bez grzechu poczęta,
Do Ciebie się uciekamy.
Maryjo, bez grzechu poczęta,
Za nami wstawiaj się.


Tekst nowenny z niewielką korektą za: Ks. Stefan Pruś SDB, Wspólnota salezjańska na modlitwie, Do użytku wewnętrznego, Wydawnictwo Salezjańskie, Łódź 1985, s. 331-336.

Teksty do WYDRUKU – pdf:

Nowenna do Niepokalanego Poczęcia NMP (1) – modlitwy.pdf

Nowenna do Niepokalanego Poczęcia (2) – śpiewy.pdf


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.