„Gwiazdo śliczna, wspaniała,

Częstochowska Maryjo!”

 

   Z okazji dzisiejszej uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej nie będzie niestosowne zaproponowanie kazania, które wygłosiłem przed dwoma laty ze szczytu Jasnej Góry. Tekst jest zamieszczony w książce W blasku Jasnej Góry.

.

okladka.indd

   Trzy centralne wątki kazania to: priorytet Mszy Trydenckiej, centralne miejsce Krzyża na ołtarzu, postawa klęcząca przy przyjmowaniu Komunii Świętej.

   Jako że czasy są trudne – jedno konieczne, wyjaśniające dopowiedzenie: zawarty w kazaniu wątek jedności z papieżem i ze Stolicą Apostolską, dotyczy oczywiście tylko tych elementów, które pozostają w ścisłej wierności katolickiej wierze, w wierności Bożemu Objawieniu zawartemu w Piśmie Świętym i Tradycji.

 

   Te treści usłyszeli Polacy w kraju i za granicą. Takie oto słowo – nieszkodliwe, bo katolickie i aktualne – wybrzmiało z jasnogórskiego szczytu 24 sierpnia 2011 roku:

 Głośnik (2)

* * *

 

Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

 

* * *

 

Jeżeli nie klękniemy przed Panem Bogiem,

Rok Wiary będzie mnożeniem słów i oklasków.

 

   * * *

 

Msza Święta:

   23.08.2013: Dziękczynna za dzieci Łukasza i Jolantę, błagalna za nich oraz za osoby z ich otoczenia – o światło Ducha Świętego i zbawienie – intencja zamówiona przez pp. Janusza i Annę Ch..

   24.08.2013: O światło Ducha Świętego dla organizatorów, wykładowców i uczestników konferencji – intencja zamówiona przez pp. Janusza i Annę Ch..

   25.08.2013: Za śp. Marię Oleś.

   26.08.2013: O trzeźwość dla Marka – intencja zamówiona przez p. Danutę B. z Legionowa.