„Z łagodnością i bojaźnią Bożą

zachowujcie czyste sumienie”

 (1 P 3, 16)

 

   Początek odnowy świata to moja dobra, szczera spowiedź.

 

   * * *

 

Msza Święta:

   19.08.2013: 1. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Wiktorii Komandorskiej i całej rodziny.

                        2. Za śp. kl. Grzegorza G. SDB – w dniu pogrzebu.

   20.08.2013: Dziękczynna za dar życia i posługiwania Anatola Kaszczuka, ks. Stanisława Proszaka i Barbary Kloss oraz o ukończenie pracy doktorskiej dla ks. Jacka – intencja zamówiona przez p. Zofię Sz..

   21.08.2013: W intencji Anny – o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i zdrowie – intencja zamówiona przez p. Jana S..

   22.08.2013: W intencji Piotra – o błogosławieństwo Boże na każdy dzień życia, w intencji wynagradzającej za własne zaniedbania i grzechy oraz o opiekę i pomoc w trudnych sprawach – intencja zamówiona przez p. Piotra P. z Warszawy.