Niedawno pan Prezydent, nawiązując do wydarzeń z 2010 roku, dywagował o Krakowskim Przedmieściu i o Krzyżu. Używał czasu przeszłego. Takie były notki w mediach.

   Prawda faktów. Czas teraźniejszy. W centrum Warszawy codziennie trwa modlitwa. Na Krakowskim Przedmieściu codziennie wieczorem gromadzą się Polacy, aby odmawiać Różaniec za Polskę. Jest to modlitwa przed Krzyżem, który codziennie wieczorem jest tam przynoszony. Każdy może dołączyć się do tej modlitwy w tym publicznie dostępnym miejscu. Cenna jest dokumentacja tej codziennej modlitwy, zamieszczana regularnie na stronie http://wobroniekrzyza1.wordpress.com/ 

   Strona archiwalna: http://wobroniekrzyza.wordpress.com/

   Niezależnie od politycznych, partyjnych, społecznych, śledczych, historycznych, medialnych i wszelkich innych uwarunkowań „sprawy Smoleńska”, mamy do czynienia z katolicką nań odpowiedzią. Tą odpowiedzią jest modlitwa. Codzienna modlitwa w miejscu publicznym. Codzienny Różaniec w obecności Krzyża. Różaniec za Polskę. Po godz. 20.00 każdy może tutaj przyjść z Różańcem w ręku i… modlić się przy Krzyżu. Codziennie. Jedna dziesiątka (zwykle przy rozważaniu trzeciej tajemnicy) odmawiana jest w języku łacińskim dla podkreślenia jedności z Kościołem Powszechnym. Godne to i słuszne. Katolickie.

   To nie są dywagacje różne. To nie jest notka medialna. Taka jest prawda faktów. Uczynimy dobrze i uczciwie, jeśli tę prawdę o codziennej modlitwie przed Krzyżem na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, przypominać będziemy i nagłaśniać – prywatnie i publicznie, także w mediach, które mienią się być katolickimi. Uczynimy dobrze i uczciwie, jeśli codziennie odmawiać będziemy Różaniec w intencji Ojczyzny – także w miejscach publicznych. Każde miejsce publiczne w naszej Ojczyźnie to jest nasze miejsce. Jesteśmy u siebie. Krakowskie Przedmieście w Warszawie to jest miejsce publiczne – nasze. Tam jesteśmy u siebie. Tam się modlimy.

   Ta modlitwa w miejscu publicznym jest klarownym świadectwem wiary. Pan Jezus mówi: „Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 14-16). Modlitwa jest dobrym uczynkiem. Pan Jezus mówi słuchaczom, „że zawsze powinni modlić się i nie ustawać” (Łk 18, 1).

   W tym wpisie nie chciałem powiedzieć nic więcej i nic mniej, niż to, co powiedziałem. W centrum Warszawy codziennie trwa modlitwa za Polskę.

 

* * *

 

Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

 

* * *

 

Jeżeli nie klękniemy przed Panem Bogiem,

Rok Wiary będzie mnożeniem słów i oklasków.

 

* * *

 

   Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy z okazji moich imienin podarowali mi dar modlitwy i dobrego słowa. Przy tej miłej okoliczności dziękuję wszystkim, którzy duchowo i materialnie wspierają moją służbę kapłańską oraz zaszczycają mnie życzliwą i rzeczową współpracą w dziele szerzenia Królestwa Bożego i katolickiej wiary. Bóg zapłać! Odwdzięczam się modlitwą.

 

   * * *

 

Msza Święta:

 16.08.2013: O powołania nowych świętych Biskupów, którzy będą bronić wiary rzymskokatolickiej – intencja zamówiona przez p. Genowefę B. z Warszawy.

 17.08.2013: O błogosławieństwo Boże i pomoc Dworu Niebieskiego w organizowaniu i przeprowadzeniu rekolekcji i „Jerycha” w Szymonowie – intencja zamówiona przez p. Zofię Sz..

 18.08.2013: O pełnię Bożego błogosławieństwa przez Niepokalane Serce Maryi dla Księdza Proboszcza Józefa Piłata – intencja zamówiona przez pp. G. i D. T..