jezuschrystuskrolwszech

   W sobotę, 15.06.2013, odbędzie się w Krakowie Sympozjum o tematyce Społeczne panowanie Chrystusa Króla.

   Wydarzenie w życiu Kościoła w Polsce!

.

   Sympozjum odbywa się w nawiązaniu do Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla, jaki miał miejsce w Poznaniu, w 1937 roku, za zgodą i z błogosławieństwem Papieża Piusa XI, pod kierownictwem Prymasa Polski Kard. Augusta Hlonda SDB i z udziałem władz państwowych.

   Kongres w Poznaniu był jednym z owoców encykliki Quas Primas – o królewskiej władzy Chrystusa.

 

Kongres Poznań 1937

więcej

.

   Postawowym źródłem doktrynalnym dla refleksji podczas Sympozjum, podobnie jak dla wspomnianego Kongresu, jest encyklika Piusa XI Quas primas – najdoskonalszy, integralny, magisterialny, papieski wykład katolicki o Chrystusie Królu i o Chrystusowym królowaniu. Jesteśmy w samym centrum katolickiej doktryny!

Pius XI Quas primas

   Program Sympozjum:

 

Kościół Reformatów, ul. Reformacka 4

   godz. 8.30 Msza Święta

 

Sala Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”,

ul. J. Piłsudskiego 27

   godz. 10.00 Rozpoczęcie sympozjum

.

Wprowadzenie

.

. 

Prof. Jacek Bartyzel (UMK)

 Sens społecznego panowania Chrystusa Króla

.

.

O. dr hab. Benedykt Huculak OFM

 Królowanie Chrystusa w świetle encykliki Piusa XI „Quas primas”

.

.

Red. Stanisław Papież (Stowarzyszenie Fides et Ratio)

 Konspiracje przeciw społecznemu panowaniu Chrystusa Króla

.

.

Ks. Eugeniusz Miłoś

 Polska – Królestwem Maryi i Jezusa

.

.

Ks. Ryszard Raczkiewicz

 Zagrożenia wiary katolickiej

.

.

Arkadiusz Robaczewski (Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683)

 Apostolstwo książki katolickiej

.

.

Ks. dr Henryk Łuczak SDB

 Nowy Porządek Świata

.

.

Ks. Józef Zderkiewicz

 Wiara katolicka pewną drogą do zbawienia –

 refleksje na Rok Wiary

.

.

Ks. Jacek Bałemba SDB

 Uniżenie przed Chrystusem fundamentalnym wyrazem

 uznania Jego królewskości

.

.

 

Laus Tibi, Christe, Rex aeternae gloriae!

.

* * *

.

 Pius XI, encyklika Quas primas

AUDIO * * * TEKST

.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube