Wśród siedmiu sakramentów jest Sakrament Kapłaństwa. Przyjmujący go, staje się kapłanem. Może i powinien, posłany przez biskupa, w sposób uprawniony działać in persona Christi Capitis – celebrując święte Sakramenty, głosząc Słowo Boże i kierując wspólnotą Kościoła.

   12 czerwca 1990 roku w kościele św. Stanisława Kostki w Krakowie Dębnikach, z rąk Biskupa Albina Małysiaka CM, przyjąłem święcenia kapłańskie.

   Bogu niech będą dzięki za nieoceniony dar kapłaństwa.

   Bogu niech będą dzięki za łaskę i prawdę, i za wszelkie dobro, które przez ręce kapłana Pan Bóg sprowadza do dusz ludzkich.

   Bogu niech będą dzięki za wszystkich ludzi, którzy pomagają kapłanom wiernie wypełniać ich powołanie – ad maiorem Dei gloriam i ku uświęceniu ludzi.

 

* * *

 

Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

 

* * *

 

Jeżeli nie klękniemy przed Panem Bogiem,

Rok Wiary będzie mnożeniem słów i oklasków.

 

   * * *

 

Msza Święta, Szczyrk – Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski:

   3.06.2013: O codzienną opiekę Matki Bożej, o łaskę zdrowia dla Sabiny, Joanny i Ireny, o pracę i dobrego męża dla Pauliny, o zgodę w małżeństwie dla Bernadetty i Adama.

   4.06.2013: Za śp. Aleksandra P. – w 33. rocznicę śmierci i za śp. Zofię P. – w 10. rocznicę śmierci – intencja zamówiona przez A. P..

   5.06.2013: O zdrowie duszy i ciała dla Alicji – intencja zamówiona przez A. P..

   6.06.2013: Intencja przebłagalna za grzechy popełnione przez Helenę S., Marię B. i Alicję P. – intencja zamówiona przez A. P..

   7.06.2013: Przez Miłosierdzie Boże i Niepokalane Serce NMP – o łaskę wiary dla Jarka, Sławka, Jakuba, Moniki i Uli – intencja zamówiona przez Sławomirę C..

   8.06.2013: Za śp. Anielę i Franciszka – intencja zamówiona przez B. G. z Krosna.