0131-jan_3

Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt.

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”

   (Mt 5, 8)

 

   Św. Jan Bosko podkreślał ważność i nieodzowność wysokich wymogów duchowych i moralnych, jakie powinni sobie stawiać ci, którzy oddają się duszpasterstwu i działalności wychowawczej. Szczególnie akcentował piękno i wymogi cnoty czystości. W Konstytucjach salezjańskich czytamy:

   „Ksiądz Bosko żył w czystości rozumianej jako bezgraniczna miłość Boga i młodzieży. Chciał, aby czystość była znakiem wyróżniającym Towarzystwo Salezjańskie: «Kto poświęca życie dla opuszczonej młodzieży, musi koniecznie dokładać wszelkich starań, by się ubogacić wszystkimi cnotami. Lecz cnotą, jako powinno się najbardziej pielęgnować… jest cnota czystości».

   Nasza tradycja zawsze uważała czystość za cnotę promieniującą, niosącą szczególne orędzie w wychowaniu młodzieży. Ona czyni nas świadkami Chrystusowego umiłowania młodych, pozwala nam kochać ich szczerze w taki sposób «aby oni sami poznali, że są kochani» oraz uzdalnia nas do wychowywania ich do miłości i do czystości” (Konst. 81).

 

 

   * * *

 

   Modlitwa.

   Święty Janie Bosko, który ponad wszystko ukochałeś cnotę czystości, świadcząc o niej przykładem, słowem i pismem, spraw, abyśmy w niej rozmiłowani, utwierdzali ją w naszym otoczeniu wszystkimi siłami. Amen.

 

   Ojcze nasz…

   Zdrowaś Maryjo…

   Chwała Ojcu…

 

   Módl się za nami święty Janie Bosko,

   – abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

   Módlmy się: Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko, Wyznawcę, na Ojca i Nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe Zgromadzenia, spraw, prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana Naszego.

   Amen.

 

   * * *

 

   Jest już dostępne nagranie video wykładu ks. dr. Henryka Łuczaka SDB wygłoszonego 24 stycznia 2013 w Krakowie, w ramach Wszechnicy Narodowej, na zaproszenie Stowarzyszenia Fides et Ratio!

 

   Modne lecz zwodnicze ideologie.

   Na czym polega współczesna intelektualna i moralna deprawacja polskiej młodzieży?

 

   Cz. 1: Walka nowego porządku światowego z religią.

   Cz. 2: Błędy ideologiczne Oświecenia.

   Cz. 3. Ideologia Rewolucji Francuskiej i Szkoły Frankfurckiej.

   Cz. 4: Postmodernistyczne zwodzenia.