0131-jan_3

Orate pro invicem.

„Módlcie się jeden za drugiego”

   (Jk 5, 16)

 

   Św. Jan Bosko był człowiekiem pełnym wdzięczności wobec Pana Boga i ludzi. Realizował Słowo Boże: Grati estote – „Bądźcie wdzięczni!” (Kol 3, 15). Takiej postawy uczył także salezjanów i młodzież. Wszelkie dobro – duchowe i materialne – które otrzymujemy jest darem Pana Boga i ludzi. Istotnym sposobem okazywania wdzięczności jest modlitwa za osoby, które wyświadczają nam dobro. Św. Jan Bosko polecił salezjanom, aby z ufnością modlili się za swoich rodziców i za wszystkich dobroczyńców, którzy duchowo i materialnie wspomagają duszpasterskie, misyjne i wychowawcze dzieła salezjańskie.

 

   * * *

 

   Modlitwa.

   Święty Janie Bosko, który tak głęboko odczuwałeś wszelką nędzę ludzką, spojrzyj na nasze potrzeby i uproś nam oraz rodzicom naszym obfite błogosławieństwo Maryi Wspomożycielki. Wyjednaj nam łaski doczesne i duchowe, potrzebne w życiu i przy śmierci. Amen.

 

   Ojcze nasz…

   Zdrowaś Maryjo…

   Chwała Ojcu…

 

   Módl się za nami święty Janie Bosko,

   – abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

   Módlmy się: Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko, Wyznawcę, na Ojca i Nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe Zgromadzenia, spraw, prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana Naszego.

   Amen.

 

   * * *

 

Msza Święta, Oświęcim, Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych: Za śp. ks. Emila Bobę SDB – pogrzebowa.