0131-jan_3

Euntes ergo docete omnes gentes,

baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti,

docentes eos servare omnia, quaecumque mandavi vobis.

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody,

udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem”

   (Mt 28, 19-20)

 

   Św. Jan Bosko pragnął, aby – zgodnie z poleceniem Pana Jezusa – Ewangelia docierała do wszystkich narodów. Dlatego już za swojego życia wysyłał misjonarzy w różne strony świata, aby głosili Ewangelię, uświęcali ludzi przez udzielanie Sakramentów świętych i organizowali dzieła wychowawcze. Działalność misyjną Ksiądz Bosko pozostawił salezjanom jako istotny rys ich życia i działalności. Dzisiaj salezjanie realizują Chrystusową misję na wszystkich kontynentach.

   Garść informacji:

      Missioni Don Bosco – portal wielojęzyczny  

      Salezjański Ośrodek Misyjny

      Salezjański Wolontariat Misyjny

 

   * * *

 

   Modlitwa.

   Święty Janie Bosko, który dla zbawienia ludzi wysłałeś swoich misjonarzy na krańce świata, rozpal także i w nas tę samą miłość, abyśmy umieli szukać dusz nieśmiertelnych i zdobywać je dla Boga. Amen.

.

   Ojcze nasz…

   Zdrowaś Maryjo…

   Chwała Ojcu…

 

   Módl się za nami święty Janie Bosko,

   – abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

   Módlmy się: Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko, Wyznawcę, na Ojca i Nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe Zgromadzenia, spraw, prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana Naszego.

   Amen.

 

   * * *

 

Msza Święta:

   28.01.2013, Jasna Góra: O zdrowie i dary Ducha Świętego dla Sławomiry C. – intencja zamówiona przez Sławomirę C.