0131-jan_3

Unusquisque, sicut accepit donationem,

in alterutrum illam administrantes,

sicut boni dispensatores multiformis gratiae Dei.

„Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej

służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał”

(1 P 4, 10)

 

   Św. Jan Bosko pragnął, aby w jego szeroko zakrojonej działalności apostolskiej i wychowawczej uczestniczyły także osoby świeckie. Dlatego powołał do istnienia Pobożny Związek Pomocników Salezjańskich, skupiający świeckich pragnących angażować się w salezjańskie dzieła duszpasterskie i wychowawcze, wspomagając na różne sposoby salezjanów – kapłanów i braci zakonnych (koadiutorów). Terminologia zmieniała się nieco. W Polsce funkcjonowały nazwy: Salezjańscy Pomocnicy Kościoła i Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich. A od niedawna – Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników.

 

   * * *

 

   Modlitwa.

   Święty Janie Bosko, który dla osiągnięcia tym doskonalszych owoców żywej wiary i ofiarnej miłości, założyłeś Pobożny Związek Pomocników Salezjańskich, spraw, aby świecili oni przykładem cnót chrześcijańskich i stali się opatrznościową podporą Twoich dzieł. Amen.

 

   Ojcze nasz…

   Zdrowaś Maryjo…

   Chwała Ojcu…

 

   Módl się za nami święty Janie Bosko,

   – abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

   Módlmy się: Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko, Wyznawcę, na Ojca i Nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe Zgromadzenia, spraw, prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana Naszego.

   Amen.

 

   * * *

 

Msza Święta:

   26.01.2013, Jasna Góra: O zdrowie dla Albina.