Święci uczą nas rozumnej służby Bożej.

   Św. Franciszek z Asyżu pisał:

   Błogosławiony sługa, który ma zaufanie do duchownych uczciwie żyjących według zasad Kościoła rzymskiego”.

   Tylko jedno zdanie. Powiedziano tu wiele.