Encyklika, którą przeczytać trzeba i którą przeczytać trzeba ze zrozumieniem:

   Św. Pius X, Pascendi Dominici gregis. O zasadach modernistów, 8 IX 1907.  LINK