Tags

, , , ,

   Wszyscy Święci klękali przed Panem Bogiem! Cóż za wspaniała szkoła szacunku, uniżenia, czci i miłości wobec Nieskończonego Majestatu Boga!

   Św. Jan Maria Vianney godzinami klęczał przed Panem Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Mówił: „Boże mój, jakaż radość dla chrześcijanina, który wstaje od balasek po komunii i całe niebo niesie w swoim sercu”.

   Skoro chrześcijanin „wstaje od balasek”, to znaczy, że przed chwilą tu oto klęczał przy balaskach, przyjmując Dar największy: Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.

   Szaleństwo pogardy dla postawy klęczącej postępuje i nadal zatruwa polską ziemię. Dzisiaj dotarł do mnie kolejny sygnał. Tym razem z diecezji warszawsko-praskiej, gdzie w pewnej parafii ksiądz maltretuje starsze osoby, odgrażając się, że nie będzie udzielał Komunii Świętej tym, którzy klęczą. To jest podkopywanie najgłębszych fundamentów polskiej i katolickiej kultury. Destrukcja Kościoła. Destrukcja kultu Eucharystycznego. Krzywda dla ludzi. Co najważniejsze: zniewaga Pana Jezusa.

   Kapłan powinien uczyć ludzi najwyższego szacunku i czci dla Najświętszego Sakramentu. Zaszczytny i nieusuwalny obowiązek kapłana! Czy mamy takich pasterzy, którzy uczą nas najwyższego szacunku i czci dla Najświętszego Sakramentu? Kto dzisiaj naucza i głosi kazania na ten temat?

   Powrót do Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim przyniesie Boży porządek rzeczy. Tam się kolana przed Panem Bogiem zginają!
.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube