Powoli kończymy Nowennę przed uroczystością Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

   W ramach tejże Nowenny zapraszam do wysłuchania kazań, które – na zaproszenie Przeora, O. Romana Majewskiego – wygłosiłem rok temu z jasnogórskiego szczytu. Tematyka pozostaje aktualna.

   Dzisiaj kazanie ostatnie – ósme (dziewiąte zwyczajowo mówi biskup) – ważne, bo dotyka istotnej, fundamentalnej sprawy Kościoła: naszej jedności z Ojcem Świętym.

   Zważywszy na poważny problem bojkotu naszego Papieża Benedykta XVI, kazanie po upływie roku nie tylko nie straciło nic ze swej aktualności, lecz pozostaje w pełni aktualne. Także w Polsce.

 

Kazanie 8: Polsko, idź naprzód w jedności z Papieżem!

                  Polsko, przyjmij Chrystusowy Krzyż!

                  Polsko, klęknij przed Bogiem!

 

   * * *

 

   Teksty kazań dostępne są w książce W blasku Jasnej Góry wydanej w ubiegłym roku. Książka jest dostępna w księgarniach internetowych wyszczególnionych na stronie internetowej Novus Hiacynthus (w sektorze wstępnym, u góry).

 

   Ks. Jacek Bałemba SDB, W blasku Jasnej Góry, Wydawnictwo Św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2011, s. 108, ISBN 978-83-86535-54-5

 

   * * *

 

Msza Święta, 24.08.2012, Jasna Góra:

   Na uwielbienie Majestatu Trójcy Przenajświętszej, podziękowanie za Miłość i Miłosierdzie. Przeproszenie za wszystko zło i grzechy popełnione przez ludzkość wobec Mszy Świętej, Najświętszego Sakramentu i Ostatniej Wieczerzy aż do teraz, zwłaszcza za grzechy dzisiejszych czasów wołające o pomstę do Nieba (intencja zamówiona przez Wandę G. z Warszawy).