Siódmy dzień Nowenny przed uroczystością Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

   W ramach tejże Nowenny zapraszam do wysłuchania kazań, które – na zaproszenie Przeora, O. Romana Majewskiego – wygłosiłem rok temu z jasnogórskiego szczytu. Tematyka pozostaje aktualna.

   Temat nieodzowny, fundamentalny – temat prawdy. Poznawanie prawdy jest dla nas możliwe dzięki zdolnościom poznawczym. Poznanie prawdy jest fundamentem naszego adekwatnego odniesienia do rzeczywistości.

   Pan Jezus mówi: „cognoscetis veritatem, et veritas liberabit vos” – „poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 32).

 

Kazanie 7O prawdzie:

 

   * * *

 

Msza Święta, 22.08.2012, Jasna Góra:

   Dziękczynienie Panu Bogu i Matce Najświętszej za otrzymane łaski… dla Renaty i Kacpra (intencja zamówiona przez Wandę G. z Warszawy).