Dzisiaj już szósty dzień Nowenny przed uroczystością Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

   W ramach tejże Nowenny zapraszam do wysłuchania kazań, które – na zaproszenie Przeora, O. Romana Majewskiego – wygłosiłem rok temu z jasnogórskiego szczytu. Tematyka pozostaje aktualna.

   De Ecclesia numquam satis. O Kościele nigdy dosyć. Jeden, święty, katolicki, apostolski Kościół założył nasz Pan Jezus Chrystus. Znakiem naszej duchowej dojrzałości jest miłość do Kościoła oraz podejmowanie uprawnionych działań, aby Kościól zachował swoją tożsamość – według zamysłu Chrystusa – nie ulegając podszeptom świata, ani modernistycznym deformacjom. Przez wieki Kościół wychował wielu Świętych. Znakiem naszej dojrzałej przynależności do Kościoła jest nasza świętość. Po to jest Kościół, byśmy byli święci, osiągnęli Niebo i do tego dopomagali naszym bliźnim.

 

Kazanie 6 O miłości do Kościoła:

 

   * * *

 

   Dzisiaj o masonerii będzie mówił dr Stanisław Krajski – TV Trwam, godz. 18.15, Radio Maryja, godz. 21.40.