W tych dniach podążamy na Jasną Górę! Piąty dzień Nowenny przed uroczystością Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

   W ramach tejże Nowenny zapraszam do wysłuchania kazań, które – na zaproszenie Przeora, O. Romana Majewskiego – wygłosiłem rok temu z jasnogórskiego szczytu. Tematyka pozostaje aktualna.

   Nierozdzielny trójmian: wolność-prawda-dobro. Wolność ma swój fundament w rzetelnym poznaniu obiektywnej prawdy. Wolność to wybór dobra i realizacja dobra i tylko dobra. Takie perspektywy wolności Pan Bóg codziennie nam otwiera. Wchodzimy!

 

Kazanie 5 Ku wolności (Ga 5, 1):

.

 

   * * *

 

Msza Święta, 20.08.2012, Jasna Góra:

   O przebudzenie dla duchowieństwa… (intencja zamówiona przez Wandę G. z Warszawy).