Tags

Humiliamini in conspectu Domini.

„Uniżcie się przed Panem”.

   (Jk 4, 10)

 

   Mówimy o jednym ze skutków duszpasterstwa i kaznodziejstwa.

   Jeśli duszpasterstwo i kaznodziejstwo prowadzi do uniżenia się człowieka przed Panem Bogiem – ściślej: jeśli prowadzi do pokornego klękania przed Panem Bogiem – jest realizowane po myśli Bożej, na chwałę Bożą i ku uświęceniu człowieka.

   Jeśli duszpasterstwo i kaznodziejstwo nie prowadzi do uniżenia się człowieka przed Panem Bogiem – ściślej: jeśli nie prowadzi do pokornego klękania przed Panem Bogiem – jest realizowane po myśli szatana, ku umniejszeniu czci Panu Bogu i ku bluźnierczemu panoszeniu się człowieka.

   Kwestia nie jest marginalna ani czysto obrzędowa. Kwestia dotyczy uznania (prawda) bądź nieuznania (fałsz) obiektywnego stanu rzeczy: Bóg jest Nieskończony, godzien wszelkiej chwały i czci, i uwielbienia. Człowiek jest stworzeniem Pana Boga, całkowicie zależnym od Niego. Człowiekowi przystoi pokora wobec Majestatu Nieskończonego Boga. Człowiekowi przystoi uniżenie przed Panem Bogiem. Człowiekowi przystoi ugięcie kolan przed Stwórcą. Centralne zagadnienie kultury.
.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube