Zostało opublikowane słowo wysokiej ważności:

   Biskup Athanasius Schneider 15 stycznia 2012 r. mówi we Francji o Mszy Świętej trydenckiej oraz o tragicznych deformacjach współczesnych celebracji.

   Pięć ran zadanych mistycznemu Ciału Chrystusa:

   1. Zwrócenie kapłana w kierunku ludu.

   2. Komunia udzielana na rękę.

  3. Wyrugowanie ze Mszy Świętej modlitw na Offertorium a na ich miejsce wprowadzenie formuł na podobieństwo żydowskich modlitw szabatowych.

   4. Niemal całkowite wyrugowanie języka łacińskiego.

   5. Dopuszczenie kobiet do posługi lektora i akolity.

   „Pięć ran na liturgicznym ciele Kościoła, które wymieniłem, woła o uleczenie. Reprezentują one zerwanie, które można by porównać do wygnania papieża do Awinionu. Przypadek ostrego pęknięcia w wyrażaniu życia Kościoła nie może być bagatelizowany – tak jak wówczas nieobecność papieża w Rzymie, tak dzisiaj znaczące zerwanie pomiędzy liturgią przed- i posoborową. Sytuacja ta woła o leczenie.

   Z tego właśnie powodu potrzebujemy dziś nowych świętych, jednej lub kilku nowych Katarzyn ze Sieny. Potrzebujemy „vox populi fidelis” domagającego się usunięcia zerwania liturgicznego. Tragedia w tym wszystkim polega na tym, że podobnie do ówczesnej sytuacji wygnania do Awinionu, ogromna większość duchowieństwa, zwłaszcza na wyższych stanowiskach, wydaje się być zadowolona z tego zerwania”.

.

Biskup Schneider o tradycyjnej Mszy i Nowej Ewangelizacji – LINK

.

A tutaj tekst w języku angielskim – LINK

.

   Ze względu na doniosłość i precyzję tekstu, warto czytać dokładnie, bez pośpiechu i kilkakrotnie.

   A zważywszy na to, że wystąpienia, w których porusza się powyższą problematykę należą do wyjątków – oczywiście chlubnych – zasługują na szerokie rozpropagowanie!

   Słowo w wierności Tradycji. Słowo w jedności z aktualnym pierwszym liturgiem Kościoła, naszym papieżem Benedyktem XVI.

.

   * * *

.

Msza Święta:

   28.07.2012: O nowe święte powołania – intencja zamówiona przez Mariusza C.

   29.07.2012: O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Anny i Zofii Ponińskiej – intencja zamówiona przez Janinę D.

   30.07.2012: O łaskę Nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących – intencja (6/9) zamówiona przez D. i G. T.