Tags

, , ,

Biskup Athanasius Schneider 15 stycznia 2012 r. mówi we Francji o Mszy Świętej trydenckiej oraz o tragicznych deformacjach współczesnych celebracji.
.

.

   Pięć ran zadanych mistycznemu Ciału Chrystusa:

   1. Zwrócenie kapłana w kierunku ludu.

   2. Komunia udzielana na rękę.

  3. Wyrugowanie ze Mszy Świętej modlitw na Offertorium, a na ich miejsce wprowadzenie formuł na podobieństwo żydowskich modlitw szabatowych.

   4. Niemal całkowite wyrugowanie języka łacińskiego.

   5. Dopuszczenie kobiet do posługi lektora i akolity.

   „Pięć ran na liturgicznym ciele Kościoła, które wymieniłem, woła o uleczenie. Reprezentują one zerwanie, które można by porównać do wygnania papieża do Awinionu. Przypadek ostrego pęknięcia w wyrażaniu życia Kościoła nie może być bagatelizowany – tak jak wówczas nieobecność papieża w Rzymie, tak dzisiaj znaczące zerwanie pomiędzy liturgią przed- i posoborową. Sytuacja ta woła o leczenie.

   Z tego właśnie powodu potrzebujemy dziś nowych świętych, jednej lub kilku nowych Katarzyn ze Sieny. Potrzebujemy „vox populi fidelis” domagającego się usunięcia zerwania liturgicznego. Tragedia w tym wszystkim polega na tym, że podobnie do ówczesnej sytuacji wygnania do Awinionu, ogromna większość duchowieństwa, zwłaszcza na wyższych stanowiskach, wydaje się być zadowolona z tego zerwania”..

źródło

..


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube