Tags

, , , , , , , , , ,

   Roboczo sformułujmy: Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim czy Msza Święta w rycie posoborowym (Novus Ordo Missae Pawła VI)? Nie do utrzymania jest rozpowszechniony, z nie do końca jasnych powodów, pseudodogmat: to, co nowsze, jest lepsze.

   Kompetentni hierarchowie i teologowie katoliccy, m. in. Kard. Alfredo Ottaviani i Kard. Antonio Bacci, podpisując pracę komparatywno-analityczną, którą opracował w większości o. Guérard des Lauriers OP, klarownie wykazują doskonałość tradycyjnego rytu rzymskiego oraz braki, deformacje i zagrożenia dla wiary, jakie zawiera ryt Novus Ordo Missae Pawła VI. Na ten temat pisał także Kard. Alfons Maria Stickler SDB.

   Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim jest doskonalszym aktem kultu niż Msza Święta w rycie posoborowym. Msza Święta w rycie posoborowym jest mniej doskonała niż Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim.

   Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim jest najdokonalszym aktem kultu. W pełni odpowiada katolickiej wierze i katolickiemu rozumieniu Mszy Świętej jako Ofiary. W pełni odpowiada katolickiej wierze i katolickiemu rozumieniu kapłaństwa.

   Panu Bogu należy ofiarować to, co najlepsze. Zatem, mając wybór – a mamy takowy! – składamy Panu Bogu doskonalszy akt kultu. To oczywiste. Szlachetna powinność!

   Jakiż bowiem poważny argument można przedłożyć, aby dać pierwszeństwo aktowi kultu mniej doskonałemu?

 

   Ze strony Stolicy Apostolskiej mamy koncesję jednoznaczną, wspaniałomyślną i hojną, i zobowiązanie, i nakaz – bullę św. Piusa V Quo primum. Prawodawstwo zobowiązujące dla Kościoła. Prawodawstwo jednoznaczne, wspaniałomyślne i hojne.

 

   W kontekście powyższego postawmy pytania:

   Czym uzasadnić niechęć niektórych wpływowych środowisk wobec najdoskonalszego aktu kultu, jakim jest Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim?

   Czym uzasadnić opozycję niektórych wpływowych środowisk wobec najdoskonalszego aktu kultu, jakim jest Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim?

   Czym uzasadnić mające miejsce – także w Polsce – zakazy, restrykcje i skąpe dozowania celebrowania najdoskonalszego aktu kultu, jakim jest Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim?

 

   Konstruktywna konkluzja lapidarna – na czasy zamętu powszechnego:

   Podejmując, w posłuszeństwie Tradycji i Ojcu Świętemu Św. Piusowi V, wszelkie godziwe starania, aby w Kościele – w diecezjach, parafiach, wspólnotach – odradzała się codzienna praktyka celebracji najdoskonalszego aktu kultu, jakim jest Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim, przyczyniamy się do ocalenia i przekazania następnym pokoleniom czystej katolickiej wiary, katolickiego rozumienia Mszy Świętej, katolickiego rozumienia kapłaństwa, w zgodzie z Tradycją, w jedności z Następcą św. Piotra. Wyborna i zaszczytna służba eklezjalna! Nagląca!
.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube