Tags

, , ,

Św. Jan Bosko, Wskazania duchowe. Antologia, Przekład z języka włoskiego ks. Jacek Bałemba SDB, ks. Grzegorz Sochacki SDB, Wydawnictwo Salezjańskie 2019, ss. 272, ISBN 978-83-7201-500-6 – więcej


Sięganie do czystych katolickich źródeł prowadzi do konstatacji, że prawowicie kanonizowani święci kapłani nie eksperymentowali z wiarą, lecz zachowując wierność katolickiej doktrynie, podawali ją jako niezmienne słowo prawdy, porządkujące życie doczesne i prowadzące do zbawienia wiecznego. Odlegli tu jesteśmy od aktualnego powszechnego rozchwiania doktrynalnego. Praca translatorska około takich źródeł jest czasem dobrze spożytkowanym. Lektura przybliży nam wiele cennych pouczeń. Będzie także przypomnieniem – dla niektórych, zdaje się, niezbędnym – że krzewienie prawdy katolickiej słowem pisanym i drukowanym było dla Świętego kapłana i wychowawcy chlebem codziennym.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog