Fundamenty diagnozy? U podstaw przezwyciężenia trwającego zamętu powszechnego leży nieskorumpowana, prawdziwa odpowiedź na pytanie: Czy religia krzewiona od KILKUDZIESIĘCIU lat w oficjalnych strukturach kościelnych jest tą samą religią – katolicką – którą Kościół Katolicki krzewił nieomylnie przez dwadzieścia wieków?
Od nieskorumpowanej, PRAWDZIWEJ odpowiedzi na powyższe pytanie zawisła nasza wierność Prawdzie i nasze zbawienie.
Przybywa osób duchownych i świeckich, które dopuszczają prawdę do głosu. Bogu niech będą dzięki.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.