Kazanie na V Niedzielę Pozostałą po Objawieniu, 12.11.2023
Lekcja: Kol 3, 12-17
Ewangelia: Mt 13, 24-30

„Dopuśćcie obojgu róść aż do żniwa” (Mt 13, 30)
Sąd nad złem świata przyjdzie z ręki Bożej!

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.