Kazanie na Święto Chrystusa Króla, 29.10.2023
Lekcja: Kol 1, 12-20
Ewangelia: J 18, 33-37

Przemilczana encyklika.
Zamiary i nadzieje Piusa XI
związane z ustanowieniem święta Chrystusa Króla.

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.