Cnota posłuszeństwa, jako cnota moralna, jest podporządkowana cnotom teologicznym, do których należy cnota wiary. Kościół Katolicki uczy, że należy Bogu okazać posłuszeństwo wiary. Kościół Katolicki nie uczy, że należy być posłusznym dyrektywom sprzecznym z wiarą katolicką.
Niezależnie od tego, z którego miejsca byłyby wypowiadane, doktryn fałszywych – sprzecznych z katolickim depozytem wiary – nie należy słuchać.
Niezależnie od tego, z którego miejsca byłyby wypowiadane, doktryn fałszywych – sprzecznych z katolickim depozytem wiary – należy nie słuchać.

Posłuchajmy Św. Pawła Apostoła:

Dziwię się, że tak prędko od tego, który was powołał do łaski Chrystusowej, przenosicie się do innej ewangelii; a ona nie jest inna, tylko są niektórzy, co was niepokoją i chcą wywrócić ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy my, albo anioł z nieba głosił wam ponad to, cośmy wam głosili, niech będzie przeklęty. Jak przedtem mówiliśmy tak i teraz znowu mówię: Jeśliby wam kto opowiadał ewangelię prócz tej, którąście otrzymali, niech będzie przeklęty (Ga 1, 6-9).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.