Tags

, , , , , ,

Wenecja. Rok 1978. Patriarchą Wenecji był ówcześnie kard. Albino Luciani, późniejszy Jan Paweł I. W kościele św. Symeona (San Simeone Piccolo) ks. Siro Cisilino (zmarły w 1987 roku) odprawiał Mszę Świętą w rycie rzymskim. 20 lutego otrzymał od patriarchy następujące pismo:

„Otrzymujemy informacje, że pomimo powtarzających się ostrzeżeń, w kościele San Simeone Piccolo ma w dalszym ciągu miejsce odprawianie Mszy według rytu, który dzisiaj nie jest już dopuszczalny, przy coraz większym udziale wiernych.
Dowiadujemy się także, że szerzy się informacje celem pozyskania obecności innych osób na tej Mszy: mamy w ręku powieloną kartkę zawierającą rodzaj kalendarza liturgicznego i wykaz godzin różnych celebracji. Kartki zostały zapewne powielone po to, aby dotarły do różnych osób, co potwierdza, że propaganda przybiera szerszy zakres. Jako że wszystko to pozostaje w kontraście z tym, co zostało uzgodnione oraz z aktualnymi normami liturgicznymi i prawnymi, zarządzamy, co następuje:

1° Zakazuje się jakimkolwiek tytułem celebracji Mszy more antiquo w kościele San Simeone Piccolo, jak i na całym terytorium Diecezji.
2° W samym kościele San Simeone Piccolo zakazuje się jakiejkolwiek celebracji liturgicznej bez uprzedniego uzgodnienia i pozwolenia Proboszcza i Wikariusza parafii San Simeone Grande.
3° Udziela się przewielebnemu Księdzu Siro Cisilino pozwolenia (la facoltà) na celebrowanie Mszy Świętej more antiquo wyłącznie w swoim mieszkaniu.

Powyższe zalecenia obowiązują od dnia ich otrzymania. Ufając w wolę zastosowania się do powyższego, błogosławię z serca”.


Dokumentujmy! – więcej


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.